Giriş yap
Kayıt ol

                  Yargıtay İlgili Ceza Dairesi’ne

    Gönderilmek Üzere

           İstanbul ( ) Asliye Ceza Mahkemesi
Başkanlığı’ na 

Dosya No		: 

Temyiz Eden

(Sanık)		: 

Konu			: 

Açıklamalar		:

İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin ……/….. Esas sayılı
dosyasında …./…./……. günü yapılan 4. celsesinde hakkımda
vermiş olduğu karar yasa ve usule aykırıdır. Bu nedenle Mahkeme’
nin vermiş olduğu kararı temyiz ediyorum.

 

n

p

l

p

 kastımın olmadığını belirtmiş bulunmaktayım. Hatta suça konu
telefonların bir kısmının da kaçak olmadığı tespit edilmiştir.
Buna rağmen Mahkeme dava süresince yapmış olduğum savunmalarımı
ve bu durumu dikkate almayarak hakkımda ceza kararı oluşturmuştur.

Netice-i Talep	: Yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı
İstanbul ( ) Asliye Ceza Mahkemesinin yasa ve usule aykırı olarak
vermiş olduğu kararın bozulmasına dair karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. 

									   Temyiz Eden (Sanık)

										 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78