Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        Filiz Feyhan AKSOY

  A V U K A T                           
                                    


       6.AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                           ADANA

                              

DOSYA NO  	   : Adana 1 Nolu DGM 2001/241 Es.2002/74 Ka.

İnfazın geri alınmasını

İsteyen/SANIK   : Şemsettin BİLECEK

MÜDAFİ  	   : Av.Filiz Feyhan AKSOY

                Atatürk Cad.Aziz Naci İş Mer.
Kat:4/26-ADANA

D. KONUSU      : Adana 1 Nolu DGM 09.04.2002 tarih 2001/241Esas ve

                2002/74 sayılı kararıyla verilen
mahkumiyet hükmünün

                Ceza zamanaşımı sebebiyle ortadan
kaldırılmasına karar

                verilmesi istemidir. 

AÇIKLAMALAR  : Müvekkil Şemsettin BİLECEK hakkında, Adana 1 Nolu
DGM 09.04.2002 tarih 2001/241 Es.2002/74 sayılı kararıyla, PKK
örgütünün hal ve sıfatını bilerek yardım etmek suçundan dolayı
yapılan yargılama sonucu 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına
hükmedilmiştir. Söz konusu mahkeme kararı 03.10.2002 tarihinde
kesinleşmiş ve 07.11.2002 tarihinde infaza verilmiştir.

              Ceza zamanaşımını düzenleyen, gerek 765
Sayılı TCK’nun 113. ve devamı maddelerinde, gerekse 5237 Sayılı
TCK’nun 68.maddesinde;

“…Beş yıla kadar hapis ve adli para cezalarında on
yıl…geçmesiyle ceza infaz edilmez” hükmü yer almaktadır. 

hzj

hzj

-

N

œ

ž

î

Æ

␃ฃ꾄巾꾄懾̤摧橺

 hzj

hzj

hzj

hzj

 tarihinde dolmuş bulunmaktadır. Bu nedenle müvekkil hakkında
verilmiş olan mahkumiyet hükmünün ortadan kaldırılmasını ve
infaz evraklarının geri alınmasını isteme zorunluluğu doğmuştur.


 

İSTEM SONUCU : Yukarıda Kısaca açıkladığımız ve res’en
nazara alınacak durumlar karşısında, müvekkil Şemsettin BİLECEK
hakkında, Adana 1 Nolu DGM 09.04.2002 tarih 2001/241 Es.2002/74 
sayılı kararıyla, 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına ilişkin
hükmün ve infaz evraklarının ceza zamanaşımı sebebiyle geri
alınmasına karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla.18.11.2011

                                  

                                
Şemsettin BİLECEK müdafi

                              Av.Filiz
Feyhan AKSOY KARAKOÇ

                                   

           

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
       

                   

                                  

 PAGE  

 PAGE  1