Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DOSYA NO               :.......

SÜRE UZATIMI TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI         :.......

VEKİLİ                   :.......

DAVACI                  :.......

VEKİLİ                   :.......

KONU                   : Davaya Cevap Süresinin
Uzatılması İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR     :1-Davacı tarafından açılan davaya ait
dilekçe, müvekkilimize duruşmanın yapılacağı tarihten iki gün
öncesine rastlayan ....... tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-Müvekkilimiz tarafından bize ulaştırılan dilekçeye konu olan
dava ve ilgili olayların araştırılması için yeterli zamanımız
olmamıştır.

4

^

®

°

2

4

4

®

°

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧晭O਀3-Müvekkilimiz kendisini temsil etmemiz
için gerekli vekaletnameyi dahi henüz ulaştırmıştır. Davaya
karşı savunmalarımızı hazırlayabilmemiz için Hukuk Usulü
Muhakemeleri Yasası' nın 197. maddesi gereği tarafımıza makul
sürenin verilmesini talep ederiz. 

			      				DAVALI VEKİLİ

				               .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78