Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DOSYA NO                   :.......

CEVABA CEVAP VEREN DAVALI:.......

VEKİLİ                       :.......

DAVACI                      :.......

KONU                       : Cevap
Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR          :1-Davacının açmış olduğu dava usul
ve esas bakımından yersizdir. Dilekçenin tebliğinden itibaren 10
günlük süresi içinde davaya cevaplarımızı sunuyoruz. 

Şöyle ki;

a)Öncelikle dava yetkili mahkemede açılmamıştır. Müvekkilimizin
ikametgahı mahkemesinde açılması gereken dava bizzat davalının
kendi ikametgahı mahkemesinde açılmıştır. Bu nedenle mahkemeniz
YETKİSİZDİR.

b)Dava 1 yıllık zaman aşımına tabi olup, olay üzerinden 3 yıl
geçtikten sonra açılmıştır. Bu nedenle zamanaşımı bakımından
da davaya itiraz etmekteyiz. Dava zaman aşımı bakımından
düşmelidir.

¸

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧嶮/ༀc)Ayrıca müvekkilimiz olay
nedeni ile birlikte .......... ile birlikte sorumlu idi. Bu şahsın
davacıya olay ile ilgili olarak ödeme yaptığı ve ibra belgesi
aldığını bilmekteyiz. İbra belgelerine ait fotokopiler ektedir.
Davacının bunca sene sonra yaşananları unutturarak müvekkilimizden
tekrar bu parayı talep etmesi yasaya aykırıdır. 

d)

e)

f)

2-Yukarıda açıklanan nedenlerden de anlaşılacağı gibi dava hem
esas ve hem de usul bakımından yasaya aykırı bir şekilde açılan
davanın reddine karar verilmesini istemekteyiz.

İSTEM SONUCU            : Açıklanan nedenler ile
itirazlarımızın kabulüne ve davanın reddi ile dava masraflarının
davacı üzerinde bırakılmasına, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun
4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı
taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

                                    
                 

                           DAVALI VEKİLİ

		                                   
.......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78