Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     TÜKETİCİ SORUNLARI

İSTANBUL İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

+------------------+---+------------------------------------------------+
| Şikayet Eden   | : |                        |
| Tüketici     |  |                        |
+==================+===+================================================+
| Vekili      | : | Av. Ege SANVER                 |
|         |  |                        |
|         |  | Sinanpaşa Mah. Köyiçi Cad. Kazan Sok. No:18  |
|         |  | K:1 Beşiktaş/ İSTANBUL             |
+------------------+---+------------------------------------------------+
| Şikayet     | : |  1. ………….. Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.   |
| Edilenler    |  |  (Satıcı)                   |
|         |  |                        |
|         |  |  2. …………… Telekomünikasyon ve İletişim    |
|         |  |  Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (Teknik Servis)  |
+------------------+---+------------------------------------------------+
| Konu       | : | Müvekkile ait cep telefonundaki        |
|         |  | arızanın(ayıbın) bilirkişi marifetiyle tespiti |
|         |  | ile telefonun herhangi bir nam altında ücret  |
|         |  | ödenmeden ayıpsız misli ile değiştirilmesi   |
|         |  | talebimizdir.                 |
+------------------+---+------------------------------------------------+

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkile, eşi tarafından şirketinizden ……….. tarihide, …………TL
  bedelli, ………………. IMEI No’lu, IPhone 5, Black 16GB cep telefonu satın
  alınmış ve hediye edilmiştir. Telefon arıza meydana gelene kadar
  Müvekkil tarafından kullanılmıştır. (Ek-1: Satış fişi)

2. Telefon yakın zamanda şarj edilirken aşırı ısınmaya ve ekranı
  sürekli donmaya başlamıştır. Akabinde telefon şarj edildiği sırada
  bir daha açılmamak üzere kapanmıştır (halen açılamamaktadır) Bunun
  üzerine Müvekkil derhal, arızanın (gizli ayıbın) giderilmesi için,
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi ve Garanti
  Belgesi Yönetmeliği’nin 8. Maddesi uyarınca ücretsiz onarım hakkını
  kullanmak üzere, ihbar edilen teknik servise ………….. tarihinde,
  ………..kayıt numarası ile başvurmuştur. (Ek-2: Teknik Servis Kayıt
  Fişi)

3. Teknik servis tarafından, telefonun kasasının açılıp içinin
  araştırılmasının mümkün olmadığını ancak düşük bir bedel
  karşılığında telefonun yenisi ile değiştirilebileceği Müvekkile
  şifahen bildirilmiştir. Müvekkil bunun üzerine, Heyetiniz’e …………
  tarihinde …………… şikayet numarası ile elektronik yolla başvurmuş,
  (Ek-3: Elektronik ortamda şikayet başvuru formu) öncelikle
  muhataplara ihtarname ile başvurulması gerektiğini öğrenmiştir.

4. Arızalı mal, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca 10 iş günü
  içinde tamir edilmemesine rağmen Müvekkile teslim edilmemiş ve bu
  konuda yazılı bir cevap verilmemiştir. Arıza ile ilgili yazılı bir
  cevap verilmesi ve telefonun iade edilmesi için Müvekkil, ………………
  tarihinde servise dilekçe ile başvurmuştur. Bunun üzerine cevaben
  alınan ………….. tarihli Teknik Servis Tutanağı’nda (Ek-4: Teknik
  Servis Tutanağı) ‘cihazın kasasında ses tuşlarının yanında baskı
  kaynaklı fiziksel hasar olduğu tespit ve garantide onarımının mümkün
  olmadığı’ beyan edilmiştir. Müvekkilin şikayetine ilişkin herhangi
  bir tespitte bulunulmadığı, telefonun neden açılmadığının
  araştırılmadığı açıktır. Üstelik Garanti süresi devam eden ürün için
  Müvekkilden 800.00.-TL tamir/düşük takas bedeli talep edilmiş, ücret
  yatırılmadığı için tamirden imtina edilmiştir. “Cihaz Durum:
  Tamirsiz İade” şeklindeki ibare de tamir için girişimde dahi
  bulunulmadığının açık ispatıdır.

5. Müvekkilim, telefonun şarj edilirken aşırı ısınmaya başlaması, bir
  süre sonra da telefonun bir daha hiç açılmayacak şekilde kapanması
  şikayeti ile teknik servise başvurmuştur. Teknik servisin incelemesi
  gereken husus, telefonun pilinde ve/veya elektronik düzeneğinde
  herhangi bir arıza olup olmadığının tespitidir. Bunun tespiti de
  ancak telefonun kasası açılarak mümkün olabilecektir, keza konuyla
  ilgili teknik bilgisi olmayan bir kişi bile şarjla ilgili arızanın,
  pil kontrol edilmeden tamir edilemeyeceğini bilebilir. Oysa teknik
  servis garanti süresi devam eden mal üzerinde gerekli incelemeyi
  yapmadan, sanki arızanın (ayıbın) sebebini kullanıcı hatası
  varmışçasına –çizikleri bahane ederek- Müvekkile yıkmakta, üstelik
  tamir için Müvekkilden düşük takasa bedeli adı altında ücret
  istemektedir. Oysa sıklıkla karşılaşılmaktadır ki anılan marka ve
  model cep telefonunda buna benzer şarj problemleri sıklıkla
  yaşandığı bilinmektedir.

6. Alınan cevap üzerine, ……… tarihinde (Satıcı) ………….. San. Tic. Ltd.
  Şti. ve (Teknik Servis) ………… San. Tic. A.Ş. (her iki şirkete) karşı
  İadeli Taahhütlü Posta yoluyla ihtarname gönderilmiş ve tebliğinden
  itibaren 3 iş günü içinde telefonun ayışız misli ile
  değiştirilmesini, bunun yerine getirilmemesi halinde sözleşmeden
  dönüleceğini ve telefonun bedelinin satış tarihinden itibaren
  işleyecek yasal faiziyle talep edileceği ihtar edilmiştir. (Ek-5:
  İhtarname) İhtarnamenin satıcı firmaya …………’te ve teknik servis
  firmasına ……………..’te tebliğ edilmesine rağmen bugüne kadar herhangi
  yazılı bir geri dönüş olmadığı gibi, her iki şirket ile de telefonla
  yaptığımız görüşmelerden bir netice alınamamıştır. (Ek-6: Barkod
  Numaraları ve kime tebliğ edildikleri)

7. Teknik servis, garanti süresi devam eden ayıplı ürün hakkında
  herhangi bir teknik araştırma yapılmadan, arızanın kullanım
  hatasından kaynaklandığı şeklinde tespitte bulunmuş ve Müvekkilden
  800 TL düşük takas ücreti talep etmiştir. Arızanın kullanım
  hatasından kaynaklanması mümkün değildir. Bu konuda Garanti
  Yönetmeliği’nin 11. Maddesi uyarınca Sayın Heyetiniz’e başvurarak
  Bilirkişi incelemesi yaptırılmasını talep etme zarureti hasıl
  olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TKHK, TBK, Garanti Belgesi Yönetmeliği, Satış Sonrası
Hizmetler Yönetmeliği

DELİLLER : …………………. IMEI No’lu, IPhone 5, Black 16GB cep telefonu, Satış
fişi, Teknik Servis kayıt Fişi, Elektronik Ortamda Şikayet Başvuru
Formu, Teknik Servis Tutanağı, İhtarname, Barkod Numaraları ve kime
tebliğ edildikleri

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğumuz gerekçelerle ve Müvekkilin
fazlaya dair yasal dava ve talep hakları saklı kalmak suretiyle,

1. Müvekkile ait …………………….. IMEI No’lu, IPhone 5, Black 16GB cep
  telefonu üzerinde Garanti Yönetmeliği’nin 11. Maddesi uyarınca Sayın
  Heyetiniz’ce BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASINI,

2. Arızanın (ayıbın) kullanım hatasından kaynaklanmadığının tespiti
  halinde telefonun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11.
  maddesi uyarınca –HERHANGİ BİR NAM (düşük takas bedeli vs) ADI
  ALTINDA HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEKSİZİN TELEFONUN AYIPSIZ MİSLİ İLE
  DEĞİŞTİRİLMESİNE, bunun mümkün olmaması halinde telefonun bedelinin
  satış tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte
  Müvekkile ödenmesine karar verilmesini

saygılarımla vekaleten talep ederim.

+---------------------------------------+------------------------------+
| Şikayet Eden Tüketici         |               |
|                    |               |
| Vekili                |               |
|                    |               |
| Av. Ege SANVER            |               |
+=======================================+==============================+
+---------------------------------------+------------------------------+