Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     BEYOĞLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

TALEPTE BULUNAN : 

VEKİLİ            :. 

			 

KONU            : Müvekkilem adına kayıtlı telefonun
numarasının değiştirilmesi 

		       talebine ilişkin dilekçemizin Turkcell iletişim
hizmetleri A:Ş. ne

			  havale edilmesidir. .

AÇIKLAMA     : 1- Müvekkilem ..................................,
........ grubuna bağlı .....................   pazarlama şirketi
Gelişim Dayanıklı Tüketim Malları pazarlama A.Ş. nde muhasebe
müdüresi olarak görev yapmaktadır. 

			 2- Abone olduğu Turkcell’e ait ....................... numaralı
telefonundan sürekli olarak gizli bir numara veya numaralardan
rahatsız ve taciz edilmektedir. Bu durum müvekkilemi manen rahatsız
ettiği gibi, görev yaptığı şirketteki verimini de
düşürmektedir. 

                    3- Cep telefonlarının teknik
olarak dinlemeye alınamadığı sayın Savcılığınızın da malumu
olduğundan müvekkilemi kim veya kimlerin rahatsız ettiklerini tespit
edebilme imkanı da zorlaşmaktadır. Oysa müvekkilemin işi gereği
sürekli olarak cep telefonuna ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durum
karşısında mevcut numaranın değiştirilmesinin müvekkilemi bu
sıkıntıdan kurtaracağı kanaatindeyiz. 

SONUÇ            : Yukarıda arz edildiği gibi,
Müvekkileme ait .......................... numaralı cep telefonu
numarasının değiştirilmesi için dilekçemizin  TURKCELL iletişim
A.Ş. ye havale edilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep
ederim........... 

													

			  

								Talepte bulunan vekili