Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :....... 

VEKİLLERİ       :....... 

				  

KONU           : Çeklere Ödeme Yasağı konulması
istemidir.

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz ....... bankasının .......
şubesinden ....... nolu hesaptan aldığı çek koçanını
kaybetmiştir.

2-Kaybolan çek koçanında hiç kullanılmamış 4 adet çek yaprağı
mevcuttur. Çek yapraklarına ait seri numaralar ...................,
...................., .............., ................, şeklindedir.

3-Bu çek yapraklarının kötü niyetli üçüncü şahısların eline
geçmesi ve doldurularak kullanılması hallerinde, müvekkilimiz
mağdur olacaktır. Bu çeklerin bankaca ödenmemesi için tedbir
kararı istemekteyiz.

`

†

Š

²

¶

Ò

Ö

ö

°

Ì

Î

®

°

¶

ఀ: HUMK., TTK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : Banka  Kayıtları, Her türlü Yasal Kanıt

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin ileride güç
durumda kalmaması bakımından, yukarıda seri numaraları verilmiş
bulunan çek yaprakları ile ilgili olarak bankaca ödeme yapılmaması
için tedbir kararı verilerek, bankaya bildirilmesini talep ederiz. 

 

                                    
                  DAVACI VEKİLİ

					        .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78