Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     KAYSERİ NÖBETÇİ TİCARET MAHKEMESİ 

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

İhtiyat-i Tedbir Taleplidir.

Davacı				:	

Vekilleri			:	

					

Davalı				:	HASIMSIZ

Konu				: 	45.000,00TL (Kırk Beşbin .TL) tutarında çek bedelinin
tarafımıza ödenmesi isteminden ibarettir.

Açıklamalar			:

Müvekkil …………… çek keşidecisi olan ………………..
İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi keşideci …………
tarafından tacir çeki olarak aldığı, Yapı Kredi Bankası A.Ş.
Atatürk Caddesi Şubesi'nin …………… Seri nolu 25.000,00TL
bedelli 24.12.2014 vade tarihli çeki müvekkil (hamil) müvekkil,
…………….. tarafından üzerinde taşımakta iken düşürerek
kayıp etmiştir. Yaşanan bu olay nedeniyle iş bu dava konusu çek
akıbeti bu şekilde olmakla beraber zayi olmuştur.

İş bu çek ile ilgili olarak Çekin ciranta ve tek hamili müvekkil
…………………. ÇEK sahibi ………. İnş. San. Ve Tic. Ltd.
Şti. yetkilisi keşideci ……………tarafından müvekkile
verilmiş olan çekin arkasına müvekkil imza atmıştır. Bunun
dışında çek üzerinde bir başkaca şahıs veya tüzel kişilik
kaşe veyahut imzası mevcut değildir. Bu çek yaprağının kötü
niyetli üçüncü şahısların eline geçmesi ve
kullanılması müvekkilimizin ve keşidecinin mağduriyetine
neden olacaktır. Bu nedenlerle çekin ibrazında bankaca ödenmemesi
için ivedi olarak tedbir kararı talep etmekteyiz.

&

:

J

d

t

’

”

t

Œ

–

˜

®

°

Ô

Þ

æ

è

”

ᔔ剨ᵗᘀ聨ᵑ䌀ᩊ愀ᩊ⠀6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 730. maddesi yollamasıyla uygulanacak 669. maddesi hükmü
doğrultusunda söz konusu çekin tarafımıza ödenmesini sağlamak
için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler		: 	6762 S. K. m. 669, 730 ve ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller		:	Kayıp zayii ve sair deliller.

Netice-i Talep		: 	Yukarda açıklanan nedenlerle, öncelikle söz
konusu Yapı Kredi Bankası A.Ş. Atatürk Caddesi
Şubesi'nin………..Seri nolu 45.000,00TL bedelli 24.12.2012 vade
tarihli çekin kötü niyetli 3. Kişilerce bulunması ve ilgili
bankaya(muhataba) ibraz etme ihtimalinden dolayı muhatap banka
tarafından iş bu çekin ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararlı
müzekkerenin Yapı Kredi Bankası A.Ş. Atatürk Caddesi Şubesi'ne
yazılmasını, söz konusu çekin İPTALİ ile Sayın mahkemenin
kararı ile çek bedelinin HAMİL olan tarafımıza ödenmesine karar
verilmesini, Sayın Mahkemeden bilvekale saygılarımızla arz ve talep
ederiz. 11.12.2014

                              	  Davacı
Vekilleri

	

Eki	:

		Onanmış vekâletname sureti

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1