Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

ÇEKİN İPTALİNİ İSTEYEN

DAVACI             : 

Adres               :

VEKİLİ              : Av. Sema KARAYEL DÜZ 

Adres               : Zafer cad. uslu işh.kat:422
KIRIKKALE 

 

DAVALI              : Hasımsız

DAVA KONUSU       : Zayi nedeniyle çek iptali

 

                          AÇIKLAMALAR 

       1- Müvekkilin elinde bulunan Keşidecisi …….. İnşaat
Turizm Limited Şirketi olan 100.000,00 TL bedelli 490…… numaralı
teminat amaçlı olarak almış olduğu çeki kaybetmiştir.

 

–

˜

š

ü

Ä

ü

 

š

œ

 için işbu davanın açılması ve ilgili banka şubesine ödeme
yasağı kararının tebliği gerekmektedir

DELİLLER           :Banka ve  çek kaydı,Ve cari hesap
ekstresi,İlanlar ve diğer yasal tüm deliller.

HUKUKİ NEDENLER    : TTK. HMK. ve ilgili mevzuat

İSTEK VE SONUÇ    : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle
davanın kabulü ile, öncelikle tensiple dava konusu Yapı Kredi
Bankası Ankara Çankaya Şubesine ait Keşidecisi ….. İnşaat
Turizm Limited Şirketi olan 100.000,00 TL bedelli 490….. numaralı
çekin zayi nedeniyle iptaline karar verilmesini, davacı vekili olarak
saygıyla arz ve talep ederim.

                                     
              Davacı Vekili

 								Av. Sema KARAYEL DÜZ