Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ....... MAHKEMESİNE

 

                                                                                                                                                                          
                       

                                                                                                    

DAVACI                    :.......

 

VEKİLLERİ               :.......

 

KONU                       : Çek  İptali  ve  Ödeme  Yasağı  Kararının
Devamı Talebimiz Hk.

 

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ....... alacağına karşılık olarak
aldığı ve hamili bulunduğu;

 

2-Keşidecisi....... den aldığı hamiline yazılı ......., ......., .......
Hesap, ....... Çek Seri Nolu, ....... Keşide Tarihli .......-TL  ve
....... Çek Seri Nolu ........Keşide Tarihli .......-TL lık iki adet
çeki düşürmüş veya çaldırmış bulunmaktadır.

 

3-Çekler müvekkilimizin yedinde bulunduğu sırada çalınmış veya kaybolmuş
bulunduğundan tahsilatı mümkün olmamakta bu durumda müvekkilimizin
mağduriyetine neden olmaktadır.

 

4-Çek bedellerinin talep edilebilmesi bakımından çeklerin iptaline karar
verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

YASAL NEDENLER: HUMK., TTK ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR             :...... 2 AHM ../.... D. İş E. Sayılı Dosya, Banka
Kayıtları, Çek Fotokopileri, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU   : Yukarıda arz edilen nedenlerle müvekkilimizin ileride
telafisi imkansız zararlara uğramasının önlenmesi bakımından  elinden
rızası hilafına çıkan dökümü yapılan iki adet çekin ödenmemesi konusunda
..... 2 AHM ../../.... tarih, ../.... D. İş E. Ve ../.... D. İş  K.
Sayılı ödemeden men kararının devamına ve dava konusu  iki adet çekin
iptaline karar verilmesini  talep ederiz.

 

 

                                                                                                           DAVACI
VEKİLİ

                                                                                                                 
    .......