Giriş yap
Kayıt ol

              T.C

     KONYA

9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:

	

		

			

	          ŞEKER BANK ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ’NE

								KONYA

ALACAKLI 		:

VEKİLLERİ		: 

BORÇLU		: 

ÇEK BİLĞİLERİ	:

			Yukarıda Esas Numarasını belirtilen müdürlüğümüz dosyasına
iş bu müzekkere ekinde asılları bulunan çek/lerden dolayı borçlu
bulunan bankanız mudisinin iş bu borcundan dolayı kambiyo senetlerine
özgü takip yolu ile cebri icra yapılmış olup adı geçen borçlu
borcunu ödememiştir.

®

°

 h 

h 

°

			5941 sayılı Çek Kanunun ilgili maddeleri gereğince bankanızın
çek yaprağı başına sorumlu olduğu miktarın müdürlüğümüz
dosyasına ödemenize alacaklı vekilinin talebi gereği karar
verilmiştir.

			Karar gereğinin ifası ile paranın müdürlüğümüz dosyasına
ivedi olarak gönderilmesi gereği rica olunur.30/04/2010

EKİ	: 1 Adet Çek Aslı.

								          

                                    
                    9.İcra Müdür.Yrd


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78