Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

					

							İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI         :.......	

	

VEKİLİ          :.......

DAVALI         :.......

KONU          : Gayrımenkulün cebren tescili talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilim davalıdan ....... adresinde bulunan ve
tapunun ....... mahalle, ....... Ada, ....... Pafta ....... Parsel de
bulunan ....... ....... numaralı bağımsız bölümünü, ....... TL
bedelle satın almıştır. 

2-Taraflar aralarında, ....... Noterliğinin ....... tarih ve .......
yevmiye numaralı gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini
yapmışlardır.

3-Müvekkilimiz davalıya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gereği
yapması gereken ödemeyi yaptığı halde, bu sözleşmenin 3.
maddesinde yazıldığı şekilde davalı müvekkilimize, gayrımenkulü
devretmemiştir.

¨

ª

¨

¨

ª

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧偯¡฀sel de kayıtlı olan .......
....... numaralı bağımsız bölümünün müvekkilimizin adına
tescilini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK.,BK.,Tapu Kanunu.

KANITLAR        : Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,tapu
kaydı, diğer kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ    : 10 gündür.

İSTEM SONUCU  :Açıklanan nedenlerle, Yukarıda noteri, tarihi ve
yevmiye numarası belirtilen sözleşme gereği, davalıya ait bulunan
ve tapuda ....... mahalle, ....... Ada, ....... Pafta ....... Parsel de
kayıtlı olan ....... ....... numaralı bağımsız bölümünün
müvekkilimizin adına cebren tesciline, müvekkilimizin sonradan
mağdur olmasının önlenmesi bakımından söz konusu taşınmazın
tapu kaydına üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından
tedbir konmasına, mahkeme masraflarının davalıya yükletilmesine,
1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik
164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat
olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

								DAVACI VEKİLİ

					    .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78