Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA 2. VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO		:2014/1906 ESAS

DAVACI		: Zafer BİLİR

		 	 (Ostim Mahallesi Safirkent Sitesi C Blok No:13 Yenimahalle/ANKARA

DAVALI 		:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

			 (Hipodrum Cad. No:5 Yenimahalle/ANKARA

VEKİLİ		: Av. Gülderen AYDIN

TALEP KONUSU	: Davalı kurumun cevabına ilişkin cevabımı ihtiva
eder. 

    AÇIKLAMALAR VE CAVABA CEVABIMIZ

       Davalının 24.11.2014 tarihli cevap dilekçesinde aleyhte
hususları kabul etmiyorum.

	İtirazıma konu fiili uygulama 06.12.2012 tarihinde yürürlüğe
giren 6360 sayılı yasanın 'yürülük tarihinden önceki yol katılma
paylarının belediye meclis kararıyla alınmıyabileceği' hükmünün
Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiği 12.09.2013 tarihinde işbu yol
katılma payının alınmama kararını almayan belediye yetkililerinin
görevlerini kötüye kullanmışlardır, vatandaş lehine yasal
yetkilerini zamanında kullanmayanların hukuksal sorumluluklarını
tarafıma yıkarak 2011 yılında maliki olmadığım gayrimenkulu 3
yıl sonrası olan 2014 yılında Yüksek meblağlı asfalt katılım
payı talep edilmektedir. Geçmiş yıllarda aldığım gayrimenkul
zaten yol olması sebebi ile değerlenmiş hali ile satın alınmış ve
şuan ise satmaya çalıştığım gayrimenkulü zarar etmem sebebi ile
maliyetinin altında bir fiyata satmaya çalışmaktayım. Tarafıma
haksız olarak yüklenmeye çalışılan bu meblağ tarafıma ciddi
zararlar verecektir.

-

à

-

8

:

œ

Ü

Þ

à

â

hÒ

-Bu adreste kanunda bahsedilen ‘’inşa, tamir ve genişletilmeye
tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola
çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan Yol
harcamalarına katılma payında asıl olan bu yollardan şahsen
faydalananın yükümlülüğüdür. Asfalt katılım payında
yükümlü olmak için asfalt yoldan faydalanmak asıldır. Dava konu
2011 yılında yapılan asfalt evime arka çephede bulunup yaklaşık
500 metre uzunluğundaki sokakla bağlanmaktadır Caddenin binaya ters
cephede olması dolayısı ile bu caddeden şahsen
faydalanmamaktayım.  

 Yol harcamalarına katılma payının, hizmetin sunulduğu tarihteki
taşınmaz sahibinden alınması gerekmekte olup bununla ilgili Yargı
kararları da mevcut olup uygulama bu yöndedir. Dava konusu asfalt
katılım payının hizmetin sunulduğu tarihte alınmasına yönelik
ilgili İstanbul 3. Vergi Mahkemesinin 20.6.1996 tarih ve 1996/1462
sayılı kararını Danıştay 9. Daire E. 1997/1627 ve K. 1998/1668 ile
onamıştır.

     

   SONUÇ:

        Yukarıda açıkladığım nedenlerle, re'sen tespit
edeceğiniz durumlar karşısında davanın devamı ile tarafıma
haksız olarak salınan tahakukun iptali ve dava giderlerinin karşı
tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim.

	                 		  DAVACI    

			           

 Zafer BİLİR      	   

 PAGE  

 PAGE  1