Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     (Aile Mahkemesi sıfatıyla)

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

………………..

 

DAVACI       :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU    :  Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En
Provence)’nin 19/01/20 tarih ve ….. karar sayılı boşanma kararının
tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                         :

1. Müvekkil ile davalı 09/1 /20 tarihinde Marsilya’da(Fransa)
evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden çocukları yoktur.

2. Müvekkil ile davalı karşılıklı anlaşarak Fransa İstinaf Mahkemesi
(Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin tarih ve karar sayılı kesinleşmiş
kararı ile boşanmışlardır.

3. Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin tarih
ve karar sayılı kesinleşmiş boşanma ilamı T.C. Marsilya Başkonsolosluğu
tarafından yeminli mütercime edilmiş ve tasdiklenmiştir. Söz konusu
kararda tarihli La Haye anlaşmasına uygun tarihli apostil şerhi de
mevcuttur. Alınan boşanma kararının davacı durumunda olan T.C. vatandaşı
…………. yönünden M.K. hükümleri gereği Türkiye’de tenfizi zorunlu
olduğundan bu davanın açma gereği duyulmuştur.

4. Söz konusu nedenlerle boşanma ilamının tanınması ve tenfizini talep
etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         : MÖHUK, H.M.K., M.K. ve yasal tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER            : Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx
En Provence)’nin ………. tarih ve …………. karar sayılı kesinleşmiş boşanma
kararı ve konsolosluk onaylı tercümesi, …………. tarihli apostil şerhi,
davacı nüfus kaydı ve yasal her türlü delil

SONUÇ ve TALEP            : Yukarıda arz edilen nedenlerle, Fransa
İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin ……… tarih ve
……………. karar sayılı kesinleşmiş boşanma kararının Türkiye’de tanınması
ve tenfizine, karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.22/01/2015

Davacı vekili

…………………….

EKLER:

1) T.C. Marsilya Başkonsolosluğu’nun 06/06/2014 tarihli yazısı

2) Fransa İstinaf Mahkemesi (Cour d’Appel d’Aıx En Provence)’nin
  19/01/2012 tarih ve 2013/36 karar sayılı boşanma kararı ve onaylı
  tercümesi