Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                VASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : .... ESAS

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Sayın Mahkemenin 03.02.2015 tarihli ara kararı gereğince
tanıklarımızı hangi hususlarda dinleteceğimizin bildirilmesine
ilişkindir.

TANIKLARIMIZ

1. ............................ Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar
hususunda ve davalının eşi ve çocuğuna bakım yükümlülüğünü yerine
getirmediği hususunda bilgi sahibidir. Davalının davacıdan gizleyerek
borçlanma yoluna gittiği ve müşterek eve haciz yapıldığı hususunda bilgi
sahibidir.

2. ..........................: Davalı tarafın davacıya yönelik
psikolojik ve fiziksel şiddet kullandığı, müvekkilimi evden çıkartıp,
kendi annesiyle birlik olup müvekkilim davacıya kötü muamelede
bulunduğu, yersiz borçlanmalarda bulunarak aile birliğini sürdürülemez
duruma getirdiği hususunda bilgi sahibidir.

3. ......................: Davalının kusurlu davranışlarıyla evlilik
birliğini çekilmez hale getirdiğini ve evine, eşine, çocuğuna ilgi
göstermediği ve davacıyla ilişkisinde yalan başvurduğu, tarafların ayrı
yaşadığı hususunda bilgi sahibidir.

Karşı tarafça sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımız saklı
kalmak kaydıyla saygıyla sunuyoruz. 05.02.2015

Davacı Vekili