Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     					  BOŞANMA PROTOKOLÜ

	…… ve …… aralarında, karşılıklı olarak anlaşarak
boşanmaya karar vermiş olup, işbu protokol taraflarca tanzim ve imza
edilmiştir.

	1-Taraflar karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmiştir.

	

	2-Tarafların müşterek çocukları, …….. doğumlu ….’nın
velayeti, anne ……’ya verilecektir.

	

	3-……… tarafından, boşanma kararının kesinleşmesinden
itibaren, …….’ya

……. TL yoksulluk nafakası her ayın 15. ve 20. günleri arasında
ödenecektir. Ödenecek nafaka, …….’nın …… Bankası, ……
Şubesi’ndeki IBAN TR…………………….. No’lu hesabına
yatırılacaktır.

	4- ………, boşanma Kararı’nın kesinleşmesini müteakip,
müşterek çocuk ………. için, aylık ……. TL iştirak nafakası
ödeyecektir. Ödenecek iştirak nafakası, ……’nın ……..
Bankası, …… Şubesi’ndeki IBAN TR……………… No’lu
hesabına yatırılacaktır.

	5-Boşanma Kararı’nın kesinleşmesini müteakip, her yıl, eş ve
çocuk için ödenecek yoksulluk ve iştirak nafakalarına TEFE/ÜFE
ortalamasına göre artış yapılacak ve nafakalar, yapılan artış
miktarı üzerinden ödenmeye devam edilecektir. ……’nın yeniden
evlenmesi ya da çalışmaya başlaması halinde, evlilik ve/veya işe
giriş tarihinden itibaren, yoksulluk nafakası kendiliğinden sona
erecektir.

¸

ä

 

T

Ž

š

œ

¾

æ

ò

h

-, ilköğretimden başlayarak, devam edeceği eğitim-öğretim hayatı
boyunca, üniversite ve yüksek lisans giderleri dahil, tüm eğitim ve
öğretim masrafları baba ……..tarafından karşılanacaktır. 

	7-Müşterek çocuk ………. ve baba ……… arasındaki şahsi
ilişki tesisi ise;

Her hafta, Cuma akşamı saat 19.00’dan Pazar günü öğlen 12.00’a
kadar, Kurban Bayramı’nın 2. günü sabah saat 9.00’dan, 4. günü
akşam 18.00’a kadar, Ramazan Bayramı’nda arife günü, akşam saat
18.00’dan, Ramazan Bayramı’nın 1. günü akşam 18.00’a kadar,
Her sene sömestr tatilinin 1. günü sabah 10.00’dan, sömestr
tatilinin 7. günü akşam 18.00’a kadar, her yıl Temmuz ayının 1.
günü sabah, 10.00’dan 31 Temmuz akşamı saat 18.00’a kadar
şeklinde kurulacaktır.

	

	9-…………, evlilik nedeniyle, eşi …’dan gayrimenkul, menkul,
katkı payı ve/veya yasal mal rejimine dayalı katılma payı alacağı
ve sair hiçbir hak ve alacağı bulunmamaktadır.

	10-Tarafların, işbu protokolde düzenlenen ve imza altına alınan
yükümlülükler haricinde, birbirlerinden hiçbir hak, alacak,
maddi-manevi tazminat ve herhangi bir isim altında hiçbir alacak
talepleri bulunmamakta olup, taraflar, protokol kapsamında birbirlerini
gayrikabili rücu olarak ibra etmişlerdir…./…/…..

		 Ad-Soyad								Ad-Soyad

										

		 İmza									  İmza