Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     						

BOŞANMA PROTOKOLÜ 	

	

DAVACI:	

	

	

DAVALI:	

	

	

HÜKÜMLER :	

	

             1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da
karşılıklı olarak boşanmayı

               kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin
sona erdirilmesi konusunda her 

               iki taraf da mutabıktırlar.

             2- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların
karşılıklı olarak Nafaka 

               ve tazminat talebi yoktur. Bu husustaki
taleplerden bu dosya için 

               ve ileriye yönelik olarak
vazgeçmişlerdir.

             3- EŞYALAR HUSUSU: Taraflar evlilik
birliğinden sonra özel ve tüm ev eşyalarına konu menkul malları
ile edinilmiş gayrimenkuller konusunda da an-

2

`

Ž

–

È

ì

<

þ

ì

               laşmışlardır.Karşılıklı
birbirlerinden konusunda bir talepleri yoktur.

             4- MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar
karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve ücretler
ile ilgili ücret talep etmeyeceklerdir.Tüm masraflar ortak pay
edilecektir.

 

5- VELAYET HUSUSU: taraflar müşterek çocukları konusunda anlaşmaya
varmış olup, küçük çocuğun velayeti annede kalacaktır. Baba her
ay için çocuğa 450 TLiştirak nafakası ödemeyi kabul eder.

						

SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar
mutabakata varmış olup işbu 						

 protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu
tanzim ve imza olunmuştur.						

						

						

		DAVACI				DAVALI