Giriş yap
Kayıt ol

                               BOŞANMA PROTOKOLÜ

1.TARAF : 

VEKİLİ : 

2.TARAF : 

VEKİLİ : 

HÜKÜMLER :

1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı
kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her
iki taraf da mutabıktırlar.

asında çocuğun yaşının küçük olması ve anne sütü ile
beslenme zorunluluğu nedeni ile her ayın 1. ve 3. Pazar günü
gündüz iki saat anne yanında ve anne ortamında kişisel ilişki
kurulmasını her iki taraf kabul ediyor

3) NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak Nafaka
ve tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve
ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir.

4) EŞYALAR HUSUSU: Taraflar özel ev eşyaları konusunda da
anlaşmışlardır.Karşılıklı birbirlerinden eşyalar konusunda bir
talepleri yoktur. 

5) VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar
karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet
ücreti talep etmeyeceklerdir

SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar
mutabakata varmış olup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak
üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.

DAVACI DAVACI


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78