Giriş yap
Kayıt ol

        ASLİYE HUKUK ( AİLE) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI			:

 TC KİMLİK NUMARASI : 	

ADRES			: 

DAVALI			: 

ADRESİ			: 

KONU			: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma,
na-

				 faka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR 		: 

1-) Davalı eşim ile 09.08.2009 tarihinde evlendik. Ekte (EK 1) sunulan
aile nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere, bu evlilikten
müşterek bir çocuğumuz bulunmamaktadır.

2-) Davalı eşimin ailesiyle birlikte yaşamaya başladık.Davalı
eşim, mizaç bakımından da çok zor bir kişilik yapısına sahip
olup, çevresinde de huysuz ve geçimsiz biri olarak
tanınmaktadır.Davalı eşim son bir yıldır bana kötü
davranmakta,yoktan yere bağırmakta sürekli dövmektedir.Özellikle
içkili olduğu zamanlarda, kadınlık onurumu ayaklar altına alan
hakaretlerde bulunmaktan da geri kalmamaktadır. Bu husus,
tanıklarımın mahkemeniz huzurunda verecekleri ifadeleri ile
aydınlığa kavuşacaktır.

p

t

v

x

Ü

Þ

ð

ô

ø

n

p

␃愁Ĥ摧䢟+ᜀø

 

*etmesi üzerine dayanma gücüm tükenmiştir,artık bu eziyeti
kaldıracak gücüm kalmamıştır. Bende bunun üzerine eşyalarımı
alamadan evden ayrılmak zorunda kaldım,babamın evine gittim.

 4-) Ben evliliğimizi sürdürmek istedikçe eşim kusurlu
davranışlarını değiştirmemekte de sürekli aşağılayıp,hor
görmektedir.Evlilik nedeniyle tüm yaşamım altüst olmuş ve maruz
kaldığım ağır hakaretler,gördüğüm kötü muamele ve diğer onur
kırıcı davranışlar nedeniyle insan içine çıkacak halim
kalmamış,evliliğe,insanlara karşı güvenim yok olmuştur.Bana
ızdıraptan başka bir şey vermeyen bu evliliğe daha fazla katlanmak
istememekteyim bu nedenlerle dava açma gereği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S.K, 6100 S. K. ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER	: Aile nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı
fotokopisi,tanık beyanları(isimleri sonra bildirilecektir) ve yasal
her türlü delil

	 

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklamaya çalıştığım
nedenlerle,boşanmaya karar verilmesine ,aylık 200,00.TL tedbir
nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın yoksulluk nafakası
olarak devamına, 10.000 TL manevi tazminata, yargılama giderlerinin
davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

                                    
                     DAVACI


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78