Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        Maddi ve Manevi Tazminat  istemli Boşanma Davası Dilekçesi
örneği :

 AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
         :

KONU                                  
             : Şiddetli Geçimsizlik sebebi ile Boşanma;
… TL Maddi ve … TL Manevi Olmak Üzere Toplam … TL. Tazminat
istemi.

                      
AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim  ile davalı ile … tarihinden beri evlidir.
Davalının ilk evliliğinden olan iki çocuğu vardır, müşterek
çocuk yoktur.

2-) Evliliğin ilk günlerinden beri evlilik içinde sorunlar baş
göstermiştir. Davalı sürekli davacıya hakaretlerde bulunmakta
sinkaflı küfürler etmektedir. Davacı müvekkilim de kendisini
savunmaya çalıştığında, müvekkilime saldırmakta ve tekme tokat
dövmekte, darp etmektedir.

$

&

(

€

–

&

mi zorla … tarikatına da girmeye zorlamaktadır. Müvekkilim karşı
çıkınca yine şiddet yoluna başvurmaktadır.

4-) Davacı müvekkilime şiddete başvurulması sonucu …
Hastanesi’ne ait darp raporları bulunmaktadır.

YASAL NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 174 ve
ilgili mevzuat.

YASAL DELİLLER                    : Nüfus kaydı,
doktor raporları, şahit beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE TALEP                  : Yukarıda
açıkladığımız nedenler çerçevesinde, davacı ile davalının
boşanmasına, … TL maddi … TL manevi olmak üzere toplam … TL
tazminata hükmedilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin
davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili