Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										....... 

DAVACI         :....... 

VEKİLİ           :.......

 

DAVALI          :....... 

KONU           : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
Nedeniyle Boşanma

AÇIKLAMALAR   : 1-Taraflar ..... yılından beri evli olup evlilik
kayıtları .......İli, ....... İlçesi, ....... Mahalle, .......
Cilt, ....... sayfa, ....... sıra nodadır. Tarafların bu
evliliklerinden ....... doğumlu ....... isimli müşterek çocukları
bulunmaktadır.

2-Taraflar bir birlerini severek evlenmelerine rağmen evlendikten kısa
bir süre sonra aralarında fikren ve ruhen anlaşamamalarından dolayı
geçimsizlik baş göstermiştir. Bu duruma bir de davalının kusurlu
hareketleri eklenince evlilik birliği temelinden sarsılmış olup
taraflar iki yıldan beri ayrı yaşamaya başlamışlardır.

3-Davalı eşini aşırı derecede kıskanmakta ve devamlı olur olmaz
nedenlerle huzursuzluk çıkartmaktadır. Davalı eş pazarlamacılık
yapmakta olup eve geliş ve gidiş saatleri uygun bulunmamaktadır.
Davalı eve geç gelmekte olup ev işleri ile yeteri kadar
ilgilenmemektedir. 

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧签#฀ gelerek evlilik birliğini
devam ettirmeleri mümkün değildir. 

YASAL NEDENLER : MK., HUMK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : Nüfus Kayıtları, Tanıklar, Yasal ve
diğer kanıtlar 

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden
sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam
ettirmeleri mümkün olmadığından boşanmalarına, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

 

                      		             
      DAVACI VEKİLİ

                                    
                   .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78