Giriş yap
Kayıt ol

        		

		  TRABZON (  )AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI		: 

 			 

VEKİLİ		: 

DAVALI		: 

KONU			: M.K 166. maddesi uyarınca ‘Evlilik birliğin temelinden
sarsılması’ , eşlerin artık bir araya gelmesinin imkansız olması
sebebi ile boşanmaya karar verilmesi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMA		: 1- Müvekkilim davacı ile davalı 30.05.1992 tarihinde
evlenmiş olup, 14 yıldır evli bulunmaktadırlar. Tarafların
müşterek 14.09.1981 doğumlu ... isimli ve 08.10.1986 doğumlu ...
isimli,14.09.1984 doğumlu ... isimli ve 15.10.1990 doğumlu ...
isimli dört adet çocukları bulunmaktadır.

             2- Evliliklerinin son altı yılında fikri
olarak uyumsuzluk içindedirler . Son beş yıldır tamamen ayrı
yaşamış olup birbirleri ile herhangi bir bağları kalmamış ve
hiçbir şekilde görüşmemişlerdir. Taraflar arasında şiddetli
geçimsizlik bulunmaktadır. Fikren uyuşamamakta olup yukarıda da
belirttiğimiz gibi beş yıldır hiçbir araya gelmemişlerdir. 
Davacı müvekkil halen yurtdışında bulunup orada yerleşme amacıyla
orada bulunmaktadır. Davalı ise burada yaşamına devam etmektedir.
Taraflar ayrı yaşamlar kurmuş bulunmaktadırlar.Bundan sonrada
tarafların bir araya gelmesi imkansızdır.

 

@

V

d

r

„

š

²

´

À

ð

R

\

^

d

t

h

h

(- Gerek müvekkilim gerekse davalı kendilerine ait ayrı yaşamlar
kurmuş bulunmakta olup, evlilikleri sadece resmiyette kalmıştır. Bu
anlamda evlilikleri temelinden sarsılmış bulunmakla tarafların bir
araya gelmesi de mümkün değildir. Bu anlamda tarafların bundan sonra
bir araya gelmeleri imkansızlaşmıştır. Tarafların şiddetli
geçimsizlik sebebi ile evlilik birlikleri temelinden sarsılmış
bulunmaktadır. Bu sebeple tarafların boşanmaları için iş bu
davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

			  4-Müvekkilimin davalı eşinden herhangi bir maddi manevi
tazminat ile nafaka talebi de yoktur. Tarafların ortak çocuklarından
reşit olmayan 15.10.1990 doğumlu,15 yaşında Semra isimli
kızlarının velayetine ilişkin müvekkilin bir talebi olmayıp,
küçük çocuğun velayetinin davalı anneye bırakılmasını talep
etmekteyiz. 

HUKUKİ SEBEPLER : M.K ve ilgili mevzuat

DELİLLER		  : Nüfus aile kayıt tablosu () tanık beyanları ve her
türlü yasal delil.

TALEP		 : Yukarıda açıkladığımız ve yargılama sırasında
sunacağımız haklı ve yasal sebeplerle davamızın kabulü ile
tarafların boşanmalarına yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin
üzerimizde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim.

								  Davacı Vekili

							

Eki…..: Nufus kayıt örneği, Vekaletname

       


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78