Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        DENİZLİ 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

CEVAP VEREN 

DAVALI		: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VEKİLİ		: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

DAVACI		: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VEKİLİ		: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

KONU	: 27.01.2015 Tarihinde Davacı Tarafından Sunulan Cevaplara
Karşı Cevaplarımızın Sunulması Hakkında.

AÇIKLAMALAR	:

̤̀萑 

`„ 

ÿ䀀ᜀlisans eğitimini sürdürmekte iken davacı taraf ile
evlenmiştir. Türkiye sosyo - ekonomisi değerlendirildiğinde
müvekkilimiz Türkiye de yaşamını devam ettirmiş olsaydı eğer
yaşam standartlarının üzerinde bir yaşam onu beklemekte idi.							
		3- müvekkilimiz Almanca kurslarına evliliklerinden sonra Almanya da
devam etmiştir. Almanya da kısa bir süre sonra part time olarak
temizlik işleri ile antikacı bir Türk’ün yanına giderek maddi
katkıda bulunmaya çalışmıştır. 											Son olarak davacının
iddia ve açıklamaları karşısında aşağıdaki hususları
belirtmeyi gerekli görüyoruz. Şöyle ki; Davacının tazminat
talepleri haksızdır. Davacının düzenli bir işi bulunması ve
diğer malvarlığı dikkate alındığında boşanma halinde maddi
durumunda, sosyal yaşamında hiçbir değişiklik olmayacağı ve
yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılacaktır. Kaldı ki müvekkilimizin
kusurlu olmaması tazminat taleplerinin reddini gerektirir. Aksine
müvekkilimizin evlilik aile ortamından beklediği menfaatlerin
haleldar olması ile yoksulluğa düşen ve lisans eğitimi devam eden
müvekkilimizin telafisi imkânsız maddi ve manevi zararların
doğmasına neden olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle,
öncelikle yetki itirazımızın kabul edilerek yetkili mahkemenin
Gürün Asliye Hukuk ( Aile Mahkemesi sıfatıyla ) mahkemesine
gönderilmesine; davacının boşanma ve tazminat taleplerinin reddine
karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 16.02.2015

					   Davalı Vekili

   				    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

				   

                      		 		   

Tel: 0 258 261 8330 – 0 258 262 3194  Faks : 0 258 261 8332

Saltak Cad. Türker Apt. No:69 K:4/5 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Karşısı Denizli