Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ANADOLU ( ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Evlilik birliğinin temelden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik
nedeniyle boşanma davasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1) Taraflar 2012 yılında tanışmış ve …… yılında evlenmiş olup, bu
  evlilikten çocukları bulunmayıp, davalının ilk evliliğinden olan ve
  taraflarla yaşayan 13 yaşında bir kız çocuğu vardır.

2) Davacı müvekkil boşanma konusundaki kararını uzun süre düşünüp almış
  ve davalı ile paylaşmıştır. Ancak davalı, evliliklerinin defalarca
  bu aşmaya gelmiş olmasına rağmen boşanmayı kabul etmemiştir. Oysaki
  davalı ve davacı aynı evin içinde uzun süredir konuşmadan yaşamaya
  devam etmektedirler. Davacı ve davalının fikren, ruhen ve bedenen
  hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Taraflar iki yabancıdan farksızdır.

3) Taraflar, tanıştıktan sonra 8 ay kadar görüşmüşler, müvekkil bu
  dönemde Tuzla’dan davalının babasıyla yaşadığı yer olan,
  Büyükçekmece’ye kadar sürekli giderek davalıyla zaman geçirmiştir. 8
  ayın sonunda, evlenmeye karar vermişlerdir.

4) Bu arada, ilk dönemlerden itibaren davalının sosyal medyaya,
  özellikle Facebook sitesine olan düşkünlüğü, sık ve uzun telefon
  konuşmaları, müvekkilimde rahatsızlıklara neden olmuş ve tartışmalar
  o dönemde de yaşanmıştır. Müvekkilim, davalıyı defalarca internette
  her şeyini paylaşmaması ve telefonla çok konuşmaması konusunda
  uyarsa da davalı müvekkilin bu taleplerini her zaman görmezden
  gelmiştir. Ayrıca müvekkilimin içine sinmeyen bir diğer hususta,
  davalıya sürekli olarak arkadaşlarından gelen mesajlar olmuştur ama
  müvekkilim “evlilikten itibaren olan süreç beni ilgilendirir” demek
  suretiyle hep ileriye bakmıştır.

5) Müvekkilimin ailesi de her zaman bu evlilik konusunda müvekkile
  destek olmuştur. Zira müvekkilim eşini gerçekten sevmiştir. Evlilik
  sürecinde istediği her şeyi yerine getirmiş, söz, nişan, düğün tüm
  adetleri yerine getirmiş gerek takılar gerekse diğer tüm konularda
  eşinin her dileğini gerçekleştirmiştir. Balayı, gelin arabası,
  gelinlik her şey davalının nasıl istiyorsa öyle ayarlanmış en ufak
  detay bile atlanmamıştır.

6) Davalının tutarsız ve müvekkilimi aşağılayan davranışları daha düğün
  gecesi çıkılan balayı yolculuğunda başlamış, davalı müvekkilime daha
  önceki evliklerini kastederek “düğün bizim orada olsaydı daha çok
  gelen olurdu çok insan gelmedi gelmez tabi bu kaçıncı düğün” dahi
  demiştir. Sıkıcı ve uzun geçen yolculuğun sonunda gelinen balayı
  otelinde dahi kalınan yedi günün dört günü taraflar kavga
  etmişlerdir. Davalı burada da yaşadığı her anı internette paylaşmaya
  devam etmiş ve müvekkilimin artık çok rahatsız olmaya başlamıştır.
  Taraflar bu balayı tatilinin ardından davalının kızını da alarak
  birlikte yaşamaya başlamışlardır.

7) Taraflar evlendiği tarihte davalının ilk evliliğinden olan kızı 11
  yaşındadır. Müvekkilimin ise hiç çocuğu olmamıştır. Müvekkil balayı
  dönüşü artık birlikte yaşmaya başlayan davalının kızı Beyza’yı da
  alarak dışarıda vakit geçirmiş kendisine “senin baban yok, benimde
  kızım yok, bundan sora biz baba kız olalım, aile olalım” demiştir.
  İlk başta çok iyi ilişkiler kuran iki taraf daha sonra küçük kızın
  annesini örnek alan hareketleri ve büyüdükçe annesinin de müvekkile
  saygıya yöneltmemesi, bir baba olarak göstermemesi nedeniyle
  sıkıntılar yaşamışlardır. Müvekkilin annesine yakın oturan taraflar
  her hafta sonu da davalının Büyükçekmece’de yaşayan ailesinin yanına
  gitmişlerdir. Ancak buna rağmen zamanla davalı, müvekkilimin
  annesine kapıyı açmamaya, sürekli müvekkilimin annesiyle ilgili
  şikayetler etmeye başlamıştır. Yani taraflar aile olarak ta
  birbirlerine uyum sağlayamamıştır.

8) Davalı bazen öfke problemi yaşamaktadır. Her tartışmada,
  tartışmaların şiddeti artmış. Davalı, müvekkilime bağırıp çağırmış,
  müvekkil iki üç kez gece yarısı evden çıkıp gitmek zorunda kalmış ve
  kavgalar çevre tarafından da duyulmuştur. Hatta taraflar birlikte
  müvekkilimin yeğeninin düğününe katılmak için Kayseri’ye gitmiş,
  orada herkesin ortasında kavga etmiş davalı telefonunu yere atmış,
  türlü rezillikler yaşanmıştır. Taraflar Kastamonu’ya köy ziyaretine
  gitmiş 7 gün tatilin 4 günü kavgalı kalmışlardır. Davalının
  hareketleri ve her konuşmada özellikle çevredeki başka kadınları
  örnek veren konuşmaları da tarafların birbirlerine olan saygı ve
  sevgisinin tamamen bitmesine sebep olmuştur.

9) Davalının müvekkilime yönelik evliliğini bitirme kararına sürükleyen
  bir başka tavrı da, aradaki yaş farkına ilişkindir. Davalı,
  müvekkilime sürekli “benim gibi çıtır kadını bulmuşsun, gencim,
  güzelim, daha ne istiyorsun” şeklinde yakışıksız konuşmalar yapmaya
  başlamıştır. Müvekkilim, davalının bütün ailesiyle iyi anlaşmasına
  rağmen, tek sorunu eşiyle yaşamaktadır ve artık eşinin bir koca
  değil adeta bir kukla aradığını düşünmeye başlamış ve bu durum artık
  43 yaşına gelen, belli bir hayat tecrübesine sahip müvekkilim için
  katlanılamaz olmuştur.

10) Taraflar artık sürekli husumet yaşamaya bir ayın neredeyse 15 günü
  konuşmadan görüşmeden yaşamaya başlamışlardır. Ayrıca, karı koca
  ilişkileri dahi artık kalmamıştır. Artık neredeyse hiçbir ortak yönü
  kalmayan iki yabancıya dönüşmüşlerdir. Hatta durum her geçen gün
  kötüleşmektedir, davalı bütün bu süreç boyunca defalarca hataları
  için özür dilemesine rağmen hiçbir zaman düzelme göstermemiştir.

11) Artık boşanma hususu taraflarca sürekli dile getirilen normal bir
  konu olmuştur, müvekkilimi artık içine kapanık birine dönüşmeye
  başlamış adeta yaşama sevinci sönmüş psikolog yardımı dahi almış,
  çevresindeki insanlar bile mutsuzluğunu fark eder olmuştur.
  Müvekkilim bu evlilikte mutlu değildir. Tüm kovalık vazifelerini tam
  olarak yerine getirmesine rağmen bu evlilikte hayal kırıklığına
  uğramış ve beklediğini bulamamıştır. Hala hayata dair umutları
  olmasına rağmen artık bunları davalıyla paylaşmamaktadır. Zira her
  yaptıkları bir kavgaya, bir olaya dönüşmektedir. Davalı hiçbir
  şeyden mutlu olmamaktadır.

12) Davalının kusurlu tutumu, düzensizliği, ev işlerinde özellikle yemek
  hususundaki umursamaz tutumu, müvekkilin sürekli hazır gıdalar yemek
  durumunda kalışı, ısrarcı hareketleri, müvekkilimin ailesine karşı
  sürekli söylenen bir hal içinde olması, sosyal medya, internet,
  telefon kullanımı konusundaki sorumsuz, aşırı ve umursamaz tavrı,
  müvekkili önceki evlilikleri ve yaşı konusunda sürekli tenkit etmesi
  de bu süreci hızlandırmıştır.

13) T.M.K nın boşanma başlıklı ikinci bölümü, 166. Maddesi, Evlilik
  birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek
  derecede temelden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası
  açabilir şeklindedir. Ancak, aynı maddenin ikinci fıkrasında, her ne
  kadar davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz
  hakkı vardır denmişse de, bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması
  niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar
  bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar
  verilebilir denmektedir.

14) Ayrıca YİBK 03.07.1978 günlü ve 5/6 sayılı içtihadı birleştirme
  kararı da geçimsizlik konusunda daha az kusurlu olan taraf dava açma
  hakkına sahiptir. Kusurun belirlenmesi hâkimin takdirine
  bırakılmıştır şeklindedir. Davamızda davacı müvekkilim defalarca
  evliliği devam ettirme çabasında olmuşsa da artık davalının tutum ve
  davranışlarına katlanamamakta, ne sabrı ne de psikolojisi el
  vermemektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : MK, HMK ve ilgili mevzuat.

KANITLAR : Nüfus kayıtları, tanık anlatımı, bilirkişi incelemesi ve
yasal her tür deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığım nedenlerle, davamızın
kabulü ile tarafların boşanmalarına, yargılama gideri ve vekalet
ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini
saygılarımla arz ev talep ederim.

DAVACI VEKİLİ