Giriş yap
Kayıt ol

        …  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
  :

DAVALI                                :

KONU                                  
             : Terk nedeni ile boşanma istemidir.

AÇIKLAMALAR                  :

1- Müvekkilimiz karşı taraf ile … yıldan bu yana evlidir. Nüfus
kayıtları, …İli, …İlçesi, … Mahallesi, Cilt No; ......., Aile
No;......., Sıra No; ....... dadır.  Evliliklerinden …ve …
isimli …. çocukları bulunmaktadır.

2- Müvekkilimiz ev hanımı olup, davalı …… işini  yapmakta ve
il dışına gidip gelmektedir. Karşı taraf ise il dışına her
çıkışında işi gereği 1 hafta ile 10 gün arasında kalmaktadır.
Müvekkilimiz ve çocukları bu duruma alışmışlardır. Ancak eşi
son gittiğinden bu yana 6 aydır eve dönmemiş ve ne eşini ve ne de
çocuklarını da aramamıştır.

X

Z

Ê

Ì

Ð

Ò

Ì

Müvekkilimiz eşinin …' de kendisine başka bir ev tuttuğunu ve eve
eşya aldığını, telefon çektirdiğini öğrenmiş ve hatta eşini
bu telefondan arayarak da eve davet etmiştir. Eşi bir daha eve
dönmeyeceğini belirtmiş, kendisine de bağırıp çağırmıştır.
Karşı taraf 6 aydır evliliği ile ilgili hiçbir sorumluluğunu da
yerine getirmemektedir.

4- Müvekkilimiz bunun üzerine mahkeme kanalıyla ihtar çekmiş
eşini eve dönmesi için ikna çabalarına girişmiştir. Bu ihtar
ilan yoluyla da yapılmıştır. Ancak aradan iki ay geçmesine rağmen
davalı eve dönmemiştir.

5- Bu nedenlerle işbu boşanma davasını açmak gerekmiştir.

H. NEDENLER                   : TMK. 164. md. ve
diğer yasal nedenler.

H. DELİLLER                      : Nüfus
Kaydı, tanıklar ve diğer yasal deliller. 

SONUÇ VE İSTEM            :Açıklanan nedenler ile
tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin
davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına
dönüştürülmek üzere aylık  …-TL tedbir ve müşterek her bir
çocuk için aylık …-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini
talep ederiz.  …/…/…

   Davacı Vekili

 Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78