Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA (  ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI             :

VEKİLİ               :

DAVALI             :

DAVA                : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle
Boşanma davasıdır. 

OLAYLAR         : 1- Müvekkilem, davalı ile
..............1999 tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinin ilk
dönemlerinde huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerine rağmen, daha
sonraki dönemlerde kişilik uyuşmazlığından ve kültür
farklılıklarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle  geçimsizlik
meydana gelmiştir. Bu geçimsizlik  evlilik birliğinin yeniden
tesisini imkansız hale getirmiştir. 

2- Müvekkilemin, davalı ile evliliklerinden çocukları da olmadığı
için velayet ile ilgili bir sorunları da bulunmamaktadır.

t

š

œ

ž

ø

ú

ü

r

t

v

$3- Müvekkilem, gerek kendisinin ve gerekse eşinin daha fazla
yıpranmaması için fiilen biten bu evliliği hukuken de sona erdirmek
istemektedir. Zira bu evliliğin devamında  herhangi bir fayda
kalmamıştır.  Bu nedenle işbu davayı açma zarureti hasıl
olmuştur.

NETİCE VE SONUÇ      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle,
Müvekkilem ile davalının BOŞANMALARINA  karar verilmesini
bilvekale saygıyla arz ve talep ederim. ...............2007

 

                                    
                                    
                       DAVACI 

                                          
                                          
   Ad - Soyad - İmza


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78