Giriş yap
Kayıt ol

        … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                               :

KONU                                  
 : Pek fena muamele nedeniyle boşanma ve nafaka isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1- Müvekkilimiz davalı ile ..  yıldır evlidir. Evlilik nüfus
kayıtları ....... İli, .......İlçesi,....... Mahallesi, .......Cilt
No, ....... Sayfa No ve....... Kütük Sıra Nodadır. Evliliklerinde
……. isimli … çocukları bulunmaktadır.

2- Davalı son bir yıldan bu yana işsiz de kalmasından kaynaklanan
bir bunalıma düşmüştür. Hemen her gece eve içkili olarak
gelmekte, gerek eşini yani müvekkilimizi ve gerekse çocuklarını
dövmektedir. Ayrıca gerek müvekkilimize ve gerekse müvekkilimizin
ailesine ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmektedir.

3- Kavgalarına çoğu kez aynı apartmanda oturan komşuları da
tanık olmuş, birkaç kez müvekkilimiz çocukları ile birlikte
komşularına sığınmak zorunda kalmıştır. Araya girenler
davalıyı çeşitli defalar uyarmışlar ancak davalı hareketlerini
düzeltmemiş ve kendi kusurlu hareketleri nedeni ile bozulan evlilik
birliğinin tekrar eski haline gelmesi mümkün olmamıştır.

Ä

Æ

Davacının süren tavırları bu evlilikten beklenen faydanın artık
sağlanamayacağını göstermektedir. Müvekkilimizin davalıdan
boşanmasına karar verilmesini istemekteyiz.

5- Davalının yaşam düzeni çocukları ile de ilgilenemeyeceğini
ortaya koymaktadır. Bu nedenle …. çocuğun velayetinin de davacıya
verilmesini, davalı tarafından, davacı için aylık .......TL, her
bir çocuk için de .......TL olmak üzere aylık toplam .......TL
nafaka ödenmesine karar verilmesini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK. 162.md. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, tanık
beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                        : Açıklanan
nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek
çocuklarının  velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne
için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık
.......-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık .......-TL
iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine  karar verilmesini talep
ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekili 

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78