Giriş yap
Kayıt ol

        … AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                               :

KONU                                  
 : Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma

talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR               :

1- Davacı müvekkil ile davalı eşi  …/…/… tarihinde
evlenmişlerdir. Evlikten itibaren … ilinde yaşamaktadırlar. Ancak
evlilikten bu zamana kadar aralarında daimi olarak şiddetli kavgalar
baş göstermiştir.  Taraflar hiçbir şekilde anlaşamamaktadırlar.

2- Aynı evde yaşayan iki yabancıya dönmüşlerdir. Defalarca
yeniden başlamayı denemişler ancak bu girişimler her seferinde
başarısızlıkla sonuçlanmış ve her yeni girişim yeni kavgaları
peşi sıra getirmiştir.

3- Yaşanılan kavgalar neticesinde taraflar fiilen ayrılmışlardır.
Davalı yaklaşık 2 aydır ailesinin yanına, …’ye dönmüştür.
Fiili olarak artık birleşmeleri mümkün değildir.

Ð

Ô

Ö

Ø

Î

Ð

Ô

Ö

 Her iki tarafta boşanmayı istemektedir. Davacı ve davalının
çocukları da bulunmamaktadır. Açıklamış olduğumuz sebeplerle
diğer hukuki haklarımızı saklı tutarak boşanma davasını açma
mecburiyetimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER         : Vukuatlı Aile Nüfus Kayıtları,
Nüfus Cüzdan ve Evlilik Cüzdanı Fotokopisi, tanık beyanları, yemin
ve diğer yasal deliller…

SONUÇ VE
İSTEM                        : Yukarıda
açıklanan nedenlerle Bir araya gelmesi mümkün olmayan tarafların,
evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanmalarına
karar verilmesini, dava giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. …/…

 

Davacı Vekili

 Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78