Giriş yap
Kayıt ol

        AYVALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO	: 2012/…..

DURUŞMA GÜNÜ	: 28.02.2013

DAVACI 		: ………………….

VEKİLİ 		: Av. ………………..

DAVALI 		: …………………………

TALEP KONUSU	: Delil listemin arzı ile beyanlarımın sunulmasından
ibarettir.

AÇIKLAMALAR 	: 

 				 Davacının delil listesine karşı beyanlarım:

 		 1- Öncelikle davacı yan tanıklarının, dinletmek istediği
vakıaları hakkında beyanda bulunulmamıştır. Bu sebeple belirecek
yeni iddialara yanıt vermek ve yeniden delil sunmak hususundaki hakkım
saklıdır. Ayrıca burada bildirilen tanıkları dışında ikinci kez
delil ve tanık listesi sunmasına muvafakatim olmadığını
bildiririm.



hû

tur.

 			 

Delillerim	:

Tanık,

…………………R. 

…………………..

……………….. 

………………….

………………..

………………….

……………………

 		 2- Ekonomik sosyal durum araştırması,

 		 5- Görüntülü CD kayıtları.

 		 6- Nafakaya ilişkin teslimat tutanakları.

 		 ve her türlü kanıt…

HUKUKİ SEBEPLER 	: Medeni Kanun, HUMK vs. mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM 	: Arz ve açıkladığım ayrıca mahkemenizce de
takdir edilecek sair nedenlerle;

 		 Karşı delil bildirme hakkım saklı kalmak kaydıyla delil ve
tanık listemin kabulü ile davanın reddine dair kararlarınızı
saygılarımla arz ederim. 

						…………………

 PAGE  

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78