Giriş yap
Kayıt ol

        AİLE MAHKEMESİNE SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Tedbir Nafakası İstemlidir

DAVACI		:

VEKİLİ		:

DAVALI		:

D. KONUSU 	:

1) Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların Boşanmalarına;

2) Müşterek çocuğun velayetinin ... verilmesine;

3)Müvekkilin yanında olan müşterek çocuğu için 350,00 YTL TEDBİR
NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak
nafakası olarak davalıdan tahsiline;

4) ... için, davalı aleyhine 20.000,00 YTL manevi tazminata
hükmedilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR 

1. Taraflar, …./…./……… tarihinde evlilik yapmışlardır. Bu
birlikteliklerinden …….. isimli çocukları olmuştur.

2. Müvekkil, bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları
yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkile
karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür
farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Davalı asabi
ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile
büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır.
... karlı hiçbir saygı göstermemiş, müvekkilin kişiliğine
ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde
bulunmuştur. Bu tür küfür ve hakaretlere toplum içerisinde de
sürdürmüştür. Davalının müvekkile hakaret ettiğini bir çok
kişi duymuştur.

3. Davalı bu hareketlerini yalnızca müvekkile karşı değil,
müvekkilin dost ve akrabalarına karşı da sürdürmüş, onlara
karşı tavır takınmıştır, müvekkili toplum içinde rencide ve
küçük düşürmüştür.

4. Müvekkili zor durumda bırakması, yemek yapmaması, çocuğa ve
kendisine karşı ilgisizliği hatta çocuğun kirli hazır bezlerini
bazen çöpe atmaktan bile imtina ederek yatak odasında bir köşeye
atması… İşi olmadığı halde bazen eve geç saatlerde gelmesi,
birkaç kez eve uğramaması ve nerede olduğu konusunda bilgi dahi
vermemesi, yatakta dahi cinsel anlamda müvekkile olumlu yanıtlar
vermemeye başlaması, bu ve benzeri nedenlere rağmen evlilik
birliğini çevrenin telkiniyle ve ileride düzelir umuduyla devam
ettirme sabrını müvekkil göstermeye çalışmıştır.

5. Davalı, en son olarak kişisel eşyalarını da alarak müşterek
konutu terk etmiş ve anne- babasının evine gitmiştir. Araya giren
dost ve akrabaların teşebbüslerine rağmen müşterek konuta
dönmemiştir.

Æ

à

â

Æ

à

â

ya bırakmıştır. Çocuğun velayetinin müvekkile verilmesi,
çocuğun yararına olacaktır.

7. Küçüğün bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için
davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir. Müvekkilin
yanında olan müşterek çocukları ……. için 350,00 YTL TEDBİR
NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak
nafakası olarak davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.

8. Müvekkil davalı ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak
evlenmiş, eşine büyük bir değer vermiş ve evliliğinin bir ömür
boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini
beslemiştir. Ancak davalının yapmış olduğu olumsuz hareketler,
müvekkilin hakaretlere maruz kalması ve toplum içersinde küçük
düşürülmesi, müvekkilin tüm gayretlerine karşın davalının
habersiz ve sebepsiz olarak evi terki, müvekkilde büyük bir hayal
kırıklığına neden olmuş, müvekkil üzüntü içinde psikolojik
çöküntüye girmiştir. Davalı tarafından oluşturulan ve
müvekkilde oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen
de hafifletmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan 20.000,00 YTL
manevi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat hükümleri

DELİLLER : Nüfus kayıtları, Tarafların sosyal ve ekonomik
durumlarının

araştırılması, Tanık beyanları ve her tür kanıt

.

SONUÇ : Açıklanan nedenler, gözönüne alınacak ve oluşacak
durumlar ışığında ;

1) Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali
kalmadığından Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların
BOŞANMALARINA;

2) Müşterek çocuk ………………….’ın velayetinin Müvekkile
verilmesine;

3) Müvekkilin yanında olan müşterek çocukları ………………
için her ay 350,00 YTL TEDBİR

NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak
nafakası olarak davalıdan

tahsiline;

4) Müvekkil için, davalı aleyhine 20.000,00 Y.TL manevi tazminata
hükmedilmesine;

5) Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin dahi davalıya
yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep eder,
saygılar sunarım. …/…./……

Davacı Vekili

Av………………………..

Ekler:

1)Vekaletname

2) Nüfus kayıtları


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78