Giriş yap
Kayıt ol

               NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİNE 

                                    
             KOZAN

                          (İhtiyati Tedbir
Taleplidir.)

DAVACI____________:

VEKİLİ        ____  : 

DAVALI            : 

DAVA KONUSU ___:Evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli
geçimsizlik sebebiyle boşanma; nafaka, velayet, maddi ve manevi
tazminat, adli yardım talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR   :

      1) Müvekkil ile eşi ….. tarihinde evlenmiştir. Bu
evlilikten …… tarihinde …… isimli ….. yaşında bir
çocukları vardır.

      2) Müvekkilenin aile hayatındaki huzursuzluğun ve
mutsuzluğun birçok sebebi vardır. Fakat bunların en önemli ve
yaşamını çekilmez hale getireni, eşinin kumar oynaması ve aile
için gerekli maddi desteği sunmamasıdır. 

       3) Davalı …….. ustasıdır. Davalı evin bakım ve
geçimini sağlamamaktadır. Müvekkilem evde çoğu zaman yiyecek bir
şey bulamayıp, karınlarını doyurmak için annesinin evine gitmek
zorunda kalmakta, en basit giyim ihtiyaçları bile yakınları
tarafından karşılanmaktadır ve şuanda davalı evin kirasını
ödemediğinden müvekkilem annesinin yanında kalmaktadır. 

       4) Evde yaşanabilir, huzurlu bir ortam kalmamıştır.
Müvekkile için ortak hayat çekilmez hale gelmiştir. Küçük
yaştaki ………….. de bu olumsuz ortamdan kötü şekilde
etkilenmektedir. Bu evliliğin devamından taraflar, çocuk ve toplum
için korunmaya değer bir fayda kalmamıştır. Müvekkilem, gerek
çocuğu için, gerekse hayatta hiçbir güvencesi olmadığı için bu
duruma katlanmaya çalışmışsa da, artık ruh sağlığı bu
evliliği yürütmeye imkân vermemektedir. 

        Davalının aile yükümlülüklerini yerine getirmemesi
sebebiyle, evlilik birliği temelinden sarsılmış, ortak hayat
çekilmez hale gelmiş ve düzelebilmesi ihtimali de kalmamıştır. Bu
nedenlerle müvekkile eşinden boşanmak istemektedir

        5) Müvekkilem, oğlu …… velayetinin kendisine
verilmesini talep etmektedir. Çocuk ……. yaşında olup, anne
yanında kalması sosyal ve kişisel menfaatleri açısından daha uygun
olacaktır. Her çocuk gibi, anne bakım ve şefkatine ihtiyaç
duyacağı açıktır. Kaldı ki çocuk anne yanında kalmaktadır.

ò

ô

4

6

h

ô

2

4

6

J

R

°

¼

3ocuk Fevzi ……….. için 200TL nafaka bağlanmıştır.

         7) Müvekkile yaşadığı maddi sıkıntı ve
çevreden yardım istemek zorunda kalması sebebiyle fazlasıyla
incinmiş ve gururu kırılmış, manen büyük zarar görmüştür.
Yaşadığı maddi ve manevi travmalardan müvekkilenin sinirleri
yıpranmış, ruh sağlığı bozulmuştur. Yaşadığı
olumsuzlukların madden telafisi mümkün olamasa da, boşanmaya sebep
olaylardan kişisel hakları saldırıya uğradığı için, 10000 TL
(on bin ) manevi tazminat talep etmektedir.

         8) Müvekkile evlilik birliği içerisinde çalışma
ve bir meslek edinme imkanı bulamamıştır. Boşanma halinde mevcut
maddi durumu daha da bozulacak, gelecek için de hiçbir maddi
güvencesi kalmayacaktır. Eşin maddi desteğini tamamen kaybedecektir.
Kaldı ki davalı müvekkilemin haberi olmadan düğünde müvekkilemin
ailesi tarafından takılan 3 çift bilezik, 2 adet yüzük, 2 adet
künye ve küpeyi almıştır. Ayrıca çocuklarının olması
dolayısıyla takılan 10 adet çeyreği de müvekkilemin haberi olmadan
almış ve kumar oynamıştır. Evlilik birliğinin sonlanmasına
davalının kusurlu hareketleri sebep olmuştur. Bu sebeplerle 10.000 TL
(On bin) maddi tazminat ve habersiz almış olduğu altınların
iadesini talep etmektedir.

	

        9) Davalı …………. üzerine menkul, gayrimenkul,
nakit gibi mal varlığı olup olmadığı bilinmediğinden dolayı
gerekli araştırmanın mahkemeniz tarafından yapılıp davalı
üzerine kayıtlı mallar üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep
etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER____: MK ve diğer ilgili yasa hükümleri

DELİLLER______________: Nüfus kaydı, tanık, tapu kayıtları,
ekonomik ve sosyal durum araştırması, keşif, bilirkişi ve diğer
her türlü delil.

TALEP SONUCU________: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın kabulü ile boşanmaya,

Ortak çocuk ………. velayetinin davacı müvekkileye verilmesine,

Davacı için 300 TL olmak üzere tedbir nafakasına ve boşanma
sonucunda iştirak ve yoksulluk nafakası olarak devam edilmesine,

Davalının 10.000 TL manevi, 10.000 TL maddi olmak üzere toplam 20.000
TL tazminat ödemeye mahkum edilmesine, tazminatlara dava tarihinden
itibaren faiz yürütülmesine ve fazlaya dair talep ve dava
haklarımızın saklı tutulmasına,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar
verilmesini arz ve talep ederiz. 15.02.201

                                    
           Davacı Vekili

TANIKLAR:


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78