Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        … NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Boşanma ve manevi tazminat talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkil ile davalı eş 26.11.2013’de evlenmişlerdir. Müvekkil,
  ressam olup; halen dövme sektöründe çalışmaktadır. Müvekkilin,
  davalı ile evliliklerinden müşterek çocukları olmadığı için velayete
  ile ilgili bir sorunları bulunmamaktadır.

2. Müvekkil ile Davalı eş yaklaşık 2 aylık bir tanışma döneminden sonra
  evlilik kararı almışlardır. Müvekkilin önceki evliliğinden olan 6
  yaşında bir çocuğu bulunmaktadır. Tanışma döneminde; davalı eş
  çocuğu da yanlarına alabileceklerini söylemesine rağmen; evlilik
  gerçekleştikten sonra bu durum mümkün olmamıştır. Diğer yandan
  ;Müvekkilin bu kadar kısa bir zaman içerisinde evlilik kararı
  almasında ,çocuğunun düzenli bir aile hayatı içerisinde yetişmesini
  istemesi etkili olmuştur.

3. Tanışma döneminde; davalı eşin müvekkilden evlilik adına maddi
  manevi çok büyük beklentileri olmamıştır. Davalı; Müvekkilin yalnız
  yaşadığı evinde oturmayı kabul etmiş, içerisinde bulunan eşyaların
  kendilerine yeteceğini belirtmiş ve resmi nikah dışında düğün
  merasimine gerek olmadığı şeklinde söylemlerde bulunmuştur. Fakat
  resmi nikah yapıldıktan sonra; davalının söylemlerinde ve
  davranışlarında büyük değişiklikler olmuştur. Bu dönemde Davalı eş,
  Müvekkile gerek maddi gerekse manevi olarak baskı uygulamış ve
  evlilik birliği içerisinde huzursuzlukların çıkmasına sebebiyet
  vermiştir.

4. Davalı eş, evlilik gerçekleşmeden önce müvekkile; evvelce kendisinin
  bir şahıs ile 3 yıllık bir ilişkisi olduğunu, bu şahsın evli
  olduğunu sonradan öğrendiğini ve o andan itibaren de bu şahısla
  görüşmeyi kestiğini söylemiştir. Evliliklerinin birinci ayının
  sonlarına doğru müvekkil ile davalı eş kahvaltı yaptıkları sırada
  Davalı Eş telefonuna ‘Günaydın Canım Nasılsın’ diye bir mesaj
  gelmiştir. Müvekkil bu mesajın kimden geldiğini haliyle merak etmiş
  ve Davalıdan numarayı istemiştir. Davalı Eş müvekkilimin bu haklı
  istemi karşısında sinirlenmiş ve telefonu yere atarak kırmış ve
  telefonun içerisinden sim kartını çıkartmış onu da parçalayarak
  kullanılmaz hale getirmiştir. Bu gelen mesaj ve davalı eşin tepkisi
  neticesinde müvekkilim, davalı eşin bu şahısla halen görüştüğü
  kanaatine varmıştır. Müvekkilim tüm bu yaşananları sineye çekmiş ve
  daha büyük huzursuzluklar yaşanmaması için susmuştur.

5. Davalı bu süreçte Müvekkile hiçbir destekte bulunmadığı gibi taburcu
  olup eve gelen Müvekkili de içeri almamıştır. Müvekkil; Davalı Eş
  tarafından 2 hafta evi dışında yaşamak zorunda bırakılmıştır.
  Müvekkil 2 haftanın sonunda eve döndüğünde Davalı Eş’ın bir koltuk
  dışında evdeki tüm eşyaları alarak evi terk ettiğini görmüştür.
  Bunun üzerine müvekkil davalı eşi defalarca aramış, mesaj atmış
  ancak kendisi ile görüşememiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; gelinen noktada müvekkilim açısından
evlilik birliğinin devamında herhangi bir fayda bulunmamaktadır. Kısa
bir tanışma döneminin ardından gerçekleşen bu evliliğin daha ilk
aylarında, davalı eşin yukarıda belirtilen söz ve davranışları evlilik
birliğinin yeniden tesisini imkansız kılmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanunun ilgili hükümleri, HMK ve sair mevzuat
hükümleri.

DELİLLER : Tanıklar, Nüfus kayıtları, sosyal ve ekonomik durum
araştırmaları, , Ankara Hastanesi evrakı, bilirkişi, , diğer hukuki
deliller.

NETİCE VE TALEP :

Davalı’nın evliliğin ilk haftasından itibaren başlayan geçimsiz
tutumları, Müvekkilimi açıkça şüpheye düşüren olaylar, müvekkile yönelik
darp fiili ve son olarak da evi terk etmesi evlilik birliğini temelden
sarsmıştır. Müvekkil tüm olumlu çabalarına rağmen davalının iftira ve
hakaret seviyesine varan tutumları boşanma sürecine girilmesine neden
olmuştur.

1. Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali
  kalmadığından TARAFLARIN BOŞANMALARINA;

2-Evlilik birliğini temelden sarsan Davalı Zerrin Polat’ın Müvekkilime
kısa sürede yaşattığı psikolojik travmanın etkilerinin bir nebze olsun
giderilebilmesi için de 20.000 TL MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNE;

3- Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin Davalıya yükletilmesine
karar verilmesini Davacı Vekili olarak talep ederim.

Davacı Vekili

EKLER;

1-) Vekaletname

2-) Nüfus Kayıtları