Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI       :.......

VEKİLİ        :.......

DAVALI       :.......

KONU         : Cürüm Sebebiyle Boşanma İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilemiz davalı ile 15 yıldan bu yana evlidir.
Müşterek evliliklerinden 3 çocukları bulunmaktadır. Evlilik
kayıtları .......İli,....... İlçesi, ....... Mahallesi, .......Cilt
No,....... Sayfa No ve ....... Kütük Sıra Nodadır. 

2-Davalı, ....... tarihli bir market soygunu olayına karışmıştır.
....... Asliye Ceza Mahkemesi' nde yapılan yargılama neticesinde
davalıya ....... tarih ....... Esas ve ....... Karar numarası ile
....... hapis cezası verilmiş, davalının yaptığı temyiz itirazı
sonuç vermemiş ve yerel mahkemenin kararı yüksek mahkeme tarafından
onaylanmıştır. 

3-Davalının işlemiş olduğu bu yüz kızartıcı cürüm nedeni ile
aile perişan olmuştur. Müvekkilemiz hiç alışık olmadığı bu
durum nedeni ile kimsenin yüzüne bakamaz olmuştur.

€

‚

€

‚

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧㘏äༀ4-Müvekkilemizin davalıdan
boşanmasına, çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar
verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER: MK.m.131 ve sair mevzuat.

KANITLAR       : Nüfus kaydı, Ceza Mahkemesi'nden verilen
kesinleşme şerhli mahkeme ilamı, tanıklar, diğer kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ   : 10 gündür.

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin cürüm
işleyen davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin davacı
anneye verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,
1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik
164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat
olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

 

  									DAVACI VEKİLİ

						   .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78