Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:.......

VEKİLİ	:.......

DAVALI	:.......

KONU	: .......'nin Tahsili Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilim ile davalı ....... adresinde bulunan ve 
....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Ada,
.......Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın kat
irtifakı sahibi ve paydaşıdırlar.

../../.... tarihli sözleşme gereğince davalı inşaatın
başlayabilmesi için ödemesi gerek ...........-TL' yi bu güne kadar
ödememiş olup bu konuda ...... Noterliğinin, ../../.... tarih ve
...... yevmiye nolu ihtarnamesi de sonuç vermemiştir.

Davalının bu tutumu müvekkilim ile birlikte diğer kat irtifakı
sahiplerini zor durumda bırakmıştır. Davalının üzerine düşen
edimi yerine getirmemesi sonucu inşaata başlanamamakta olup her geçen
gün inşaat maliyetleri artmakta ve müvekkilimin zararına neden
olmaktadır.

Sözleşmeyi ihlal eden davalıdan ............-TL' nin tahsili için bu
davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 

H. NEDENLER	: Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤฀DELİLLER	: Tapu kaydı, Sözleşme,
İhtarname

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle davalının ödemekle yükümlü
olduğu .........-TL' nin ../../.... tarihinden itibaren yasal faizi ile
birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                                    
               DAVACI VEKİLİ

									     .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78