Giriş yap
Kayıt ol

        ...... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                               :

KONU                                  
 : Borçtan Kurtulma Davasıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ      :

1-) Müvekkilimiz aleyhine Davalı tarafından İcra Müdürlüğünün
…/… E. Sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır.
Takibin dayanağı …/…/… tarihli senettir.

2-) Müvekkilimiz tarafından takip dayanağı senetteki imzanın
kendisine ait olmaması nedeni ile itirazda bulunulmuştur.

3-) Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi … İcra
Tetkik Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın
geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar
verilmiştir.

0

6

8

¤

ª

¬

0

¤

Müvekkilimiz borcu bulunmamaktadır. Söz konusu senetteki imza
müvekkilimize ait değildir. Bu nedenle işbu borçtan kurtulma
davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER         : İİK. ve ilgili mevzuat.

H. DELİLLER                     : İcra Dosyası,
Bilirkişi İncelemesi, her türlü yasal kanıt.

SONUÇ VE
İSTEM                        : Açıklanan
nedenlerle takip konusu borcun müvekkilime ait
olmadığına,  yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin
davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78