Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : Borçlunun İflasına Karar
Verilmesi  İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde çimento alımı
için sözleşme yapmışlardır. Davalı …TL. borcu için bono
düzenlemiştir. Bononun vadesi …/…/… tarihidir.

2-) Davalı müvekkilime ve diğer alacaklılara borcunu ödememek
amacıyla işyerinde bulunan makineleri kaçırma girişiminde
bulunmaktadır. Bu nedenle dava açmamız zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 177
ve ilgili mevzuat.

ª

²

´

8

Z

\

^

`

¨

È

î

ð

ò

ô

¬

ª

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Takip dosyası, borç senedi, İdari araştırma, tanık beyanları ve
diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin
alacağının karşılıksız kalmaması için, borçlunun
iflasına  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78