Giriş yap
Kayıt ol

        SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

								           GÖLKENT

İSTEMDE BULUNAN: …………………. 

VEKİLİ           : ……………..

DAVALI           :  Hasımsız

DAVA KONUSU    : Veraset ilamı verilmesi istemidir.

OLAYLAR         :

 1) Ziraat Bankası Emlak Bankası Şubesinden almış olduğu ve
ödemediği kredi borçlarından dolayı …………… adına GÖLKENT
İcra Dairesinin 2011 / 4315 ve 2011 / 4463 sayılı dosyalarıyla
ilamsız İcra takibi başlatmış idik. …………………. nın
babası 23/08/2011 tarihinde vefat etmiş. Borçlunun babası, Afyon 
ili GÖLKENT İlçesi Asfalt Mahallesi 2112 cilt 2 hane numarasına
kayıtlıdır.

2) Mirasçı olarak ………… dan başka geriye 1928 doğumlu
annesi …………….., 03.02.1952 doğumlu …………………. 
vardır.         

3) Borçlunun murisinden (babasından) borçluya intikal edecek olan 
mal, hak ve alacaklar üzerinde tasarrufta bulunabilmek için veraset
ilamına ihtiyaç vardır. İş bu nedenle dava açma gereği
doğmuştur. 

&

(

8

:

B

D

¼

Ì

ö

ø

ú

ü

%Nüfus kayıtları,tanık ve diğer deliller.

İSTEM SONUCU   : Mahkemenizce gerekli yargılamanın yapılarak 
………. oğlu 1935 doğumlu ……………. nın ve diğer
mirasçılarının babalarına ait olan veraset ilamının tarafımıza
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 07 / 09 / 2011

EKİ            :                      
                DAVACI VEKİLİ             
                           Nüfus Kayıt
Örneği                                
 ……………………….

Vekaletname


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78