Giriş yap
Kayıt ol

        TİCARET  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Tüm Borçların İtfası Nedeniyle
İflasın Kaldırılması İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müvekkilim … hakkında mahkemenizin …/…E. ve …/…K.
sayılı ilamıyla iflas kararı verilmiş bulunmaktadır. Ancak
müvekkilim iflas kararı verilmesine neden olan tüm borçlarını itfa
etmiş ve şu anda herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

 

2-) Bu nedenle İİK. m. 182 hükümleri gereğince müvekkilim
hakkında verilmiş bulunan iflasın kaldırılmasını talep etme
zorunlu hale gelmiştir.

 

 

¢

¤

¦

ì

¢

¦

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 m. 182 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Borçların
ödendiğine ilişkin imzalı ve onaylı makbuzlar, mahkeme kararı,
icra dosyası,  tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin tüm
borçlarını itfa etmiş olması nedeniyle İİK. m. 182 uyarınca
hakkında verilmiş bulunan iflasın kaldırılmasına, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78