Giriş yap
Kayıt ol

        ANADOLU 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : 2013/    ESAS

İTİRAZ EDEN 

BORÇLU		: ….…………………………..

 			 Adres

ALACAKLI		: X PLATFORM İLETİŞİM HİZMETLERİ 

VEKİLİ		....

 Adres 

KONU			:Borca ve yetkiye itirazımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda no.su yazılı icra takip dosyasından gönderilen örnek no:7
ilamsız takiplerde ödeme emri 21.01.2013 tarihinde tebellüğ edilmiş
olup;

Borca itiraz ediyorum, alacaklıya borcum yoktur.

,

.

0

”

0

2

”

ᤀYetkiye itiraz ediyorum, Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi ikamet
adresim olan Kartal Mahkeme ve İcra Daireleridir.

Arz ve izah edildiği üzere itirazımın dosyaya işlenerek aleyhime
girişilen icra takibinin durdurulmasını talep ederim.

25.01.2013

NEVİN AKDAŞ

Borçlu


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78