Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          MERSİN NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :

VEKİLİ : Av.

-

DAVALI : -

VEKİLİ : -

KONU : ..... 2. İcra müdürlüğü e. Sayılı takip dosyasında

BORCA VE İMZAYA İTİRAZLARIMIZIN SUNULMASI İLE TAKİBİN DURDURULMASI
TALEBİDİR.

AÇIKLAMALAR;

MÜVEKKİLİM .................... ADINA DAVALI TARAFINDAN MERSİN 2. İCRA

MÜDÜRLÜĞÜ ....................E. SAYILI TAKİP DOSYASI KANALIYLA İCRA
TAKİBİ

BAŞLATILMIŞTIR. MÜVEKKİLİMİN DAVALIYA BÖYLE BİR BORCU YOKTUR DAVALI İLE
HERHANGİ BİR TİCARİ İLİŞKİSİ DE BULUNMAMAKTADIR VE

SENET ÜZERİNDEKİ İMZA MÜVEKKİLİME AİT DEĞİLDİR.

MEVZU İLE İLGİLİ OLARAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA'DA SUÇDUYURUSUNDA
BULUNULACAKTIR.

BORCA VE İMZAYA İTİRAZLARIMIZIN KABULÜ İLE TAKİBİN

DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ.

HUKUKİ SEBEPLER; İİK HMK VE İLGİLİ TÜM MEVZUATLAR

HUKUKİ DELİLLER; İMZA ÖRNEKLERİ, MERSİN 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/5983E.
SAYILI TAKİP DOSYASI, YEMİN, BİLİRKİŞİ, İKRAR VE İLGİLİ TÜM DELİLLER

SONUÇ VE İSTEM;

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle mersin 2. icra müdürlüğü
............ e. sayılı takip dosyasında borca ve imzaya itirazlarımızın
kabulü ile takibin tedbiren teminatsız olarak durdurulmasını, takibin
iptalini, davalının %40'dan az olmayacak şekilde icra inkar tazminatına
çarptırılmasını ve yargılama harç ve giderleri ile ücret-i vekaletin
karşı tarafa bırakılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

...............................