Giriş yap
Kayıt ol

        DÜZCE ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Dosya No :

Borca İtiraz Eden:

Konu :Borca İtirazlarım hakkındadır.

Açıklamalar : Düzce İcra Müdürlüğü'nün E. sayılı dosyasında ödeme emri
ve yenileme emri tarafıma tarihinde tebliğ olmuştur.

Söz konusu borca itiraz ediyorum. Takibe konu olacak herhangi bir borcum
bulunmamaktadır ayrıca borç zamanaşımına uğramıştır. Tarafımdan kanuna
ve hukuka aykırı olarak fahiş faiz talep edilmektedir.Bu sebepten borcun
fer'ilerini de kabul etmiyorum.

Sonuç Ve İstem : Yukarıda arz ve izah olunan gerekçelerle borca
itirazlarımın kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesini saygı
ile arz ve talep ederim. 28.12.2012

Borçlu

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78