Giriş yap
Kayıt ol

        …İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

                                    
                                    
                                    
       Dosya No

                                    
                                    
                                    
                     …/…

İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                        :

ADI
SOYADI                                 
             :

VEKİLİ                                
            :

ALACAKLI                                
     :

VEKİLİ                                
            :

ALACAK TUTARI                        :  …TL

KONU                                  
             : Müvekkilime …/…/... tarihinde tebliğ
edilen ilamsız   

takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ                   :

1-Alacaklının  icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği
sevk irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia
olunan imza, müvekkilin şahsına ait değildir. İmza inkarında
bulunuyoruz.

V

X

Z

\

´

¶

¸

º

J

\

º

R

Ð

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

J

L

P

Ð

!Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan
müvekkilin böyle bir borcu da bulunmamaktadır. Borca da itiraz
ediyoruz.

3-Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan
alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına
uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine
yapılan  icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti
vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim. …/…/……

                                    
                                    
                     

 İtiraz Eden Borçlu Vekili

  Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78