Giriş yap
Kayıt ol

        BURHANİYE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya Esas No: 2013/…. Esas

İTİRAZ EDEN (BORÇLU) : ……………………… TC.KİM.NU. : ………………..

…………………………

ALACAKLI : …………….. TC.KİM.NU.: …………………….

…………………………………….

VEKİLİ : Av. ……………..

……………………………..

İTİRAZ KONUSU                : Borca İtiraz.

AÇIKLAMALAR :

1) Burhaniye İcra Müdürlüğünüzce 2013/……….. sayılı dosya ile yürütülen
  icra takibine ilişkin 03/04/2013 tarihinde tarafıma tebliğ edilen
  Ödeme Emrine süresi içerisinde itiraz ediyorum.

2) Alacaklı görünen tarafa hâlihazırda herhangi bir borcum yoktur.
  Burhaniye Asliye Hukuk Mahkemesinin ……………….sayılı dava dosyasındaki
  dekontlardan da anlaşılacağı üzere alacaklı tarafa aşağıdaki
  tutarlar tarafımdan ödenmiştir. Kısmen kabulüne karar verilen davada
  vekalet ücreti yönünden temyiz isteminde bulunmama rağmen bu tutar
  da tarafımdan karşı tarafa ödenmiştir. Tüm ödeme dekontları
  EK-A’dadır.

3) Aşağıda ayrıntısı belirtilen dekontlarda da görüleceği üzere dava
  tarihinden itibaren tarafımdan alacaklıya toplam 4500,00
  (dörtbinbeşyüzlira) TL. ödeme yapılmıştır ve kalan borcum yoktur.

 -------------------------------------------------------------------------------
 S/N    TARİH       MİKTAR    S/N  TARİH        MİKTAR
 ---------- ------------------ ------------ ----- -------------------- ---------
 1     15.03.2012     100*     9   15.11.2012      200

 2     16.04.2012     200     10  17.12.2012      200

 3     15.05.2012     200     11  15.01.2013      200

 4     15.06.2012     200     12  15.02.2013      200

 5     16.07.2012     200     13  15.02.2013      150

 6     15.08.2012     200     14  15.03.2013      350

 7     17.09.2012     200     15  21.03.2013      1500

 8     15.10.2012     200     16  28.03.2013      200

 ÖDEDİĞİM                               4.500 TL
 TOPLAM                                
 MİKTAR                                
 -------------------------------------------------------------------------------

* 200 TL gönderilmiş olup dava tarihi itibarıyla kullanılabilecek kısmı
100,00 TL. olarak değerlendirilmiştir.

4) Yukarıda anlattığım ve EK-A’da sunduğum ödeme dekontları
  doğrultusunda; borcun tamamını ödemiş olduğumdan takibe, borca,
  ödeme emrine, faiz oranına, işlemiş faize, vekalet ücretine, harç
  toplamına ve masrafların tamamına itiraz ediyorum.

DELİLLER : İcra dosyasındaki belgeler ve diğer deliller.
HUKUKİ NEDENLER : İİK m.60 ve sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü
aleyhime yapılan icra takibinin durdurulmasını, saygılarımla arz ve
talep ederim. 05/04/2013

 …………………………. İtiraz Eden (Borçlu)

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78