Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : Gecikmiş İtirazlarımız.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Müvekkilim, … takip konusu dosyadan gönderilen ödeme emrini
…/…/… tarihinde tebellüğ etmiştir.

2-) Ancak, müvekkilim …, itirazın son günü olan …/…/…
tarihine kadar İcra Dairesine gelip mal beyanında bulunamamıştır.
Müvekkilim …, …/…/… tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası
nedeniyle … ay boyunca hastanede yoğun bakımda yatmak zorunda
kalmıştır. Müvekkilimin hastanede kaldığı süre ve sağlık
durumuna ilişkin doktor raporlarını sunmaktayız.

3-) Alacaklı tarafından takibe konu olan borç, müvekkilim
tarafından değişik tarihlerde iki taksitte ödenmiş olup, ödemeye
ilişkin makbuz örnekleri de sunmaktayız. Ancak müvekkilim ödemeden
sonra borca ilişkin senetleri almadığından söz konusu icra takibi
başlatılmıştır.



 

Ä

Ì

Î

Æ

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Müvekkilimin söz konusu takibe konu olan borcu ödemiş olduğundan ve
kanuni süresi içinde itirazda bulunamadığından gecikmiş itirazda
bulunmak üzere davanın açılması zorunlulu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 65
ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Ödeme
makbuzları, doktor raporları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gecikmeli olarak
yapılan iş bu itirazlarımızın kabulü ile süresi içinde
yapılmış sayılmasına, alacaklı tarafından … İcra Dairesinin
…/… dosya numarası ile takibe konulan borç, müvekkilim
tarafından ödendiğinden takibin durdurulmasına, yargılama
giderlerinin alacaklıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78