Giriş yap
Kayıt ol

        										Örnek No: 28

T.C.

İcra

Müdürlüğü									

Dosya No:

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI

Alacaklının adı, soyadı ve yerleşim 	: 
........................................................................
.................

yerindeki adresi 		      : 
........................................................................
................

Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim	: 
........................................................................
.................

yerindeki adresi 			: 
........................................................................
.................

Takibin hangi yolla yapıldığı		: 
........................................................................
.................

Yapılan işlemin sonucu		: 
........................................................................
................

Alacağın faiz ve gider ile birlikte	: 
........................................................................
.................

miktarı					: 
........................................................................
.................

Aciz vesikasının ne miktar		 
........................................................................
.................

º

º

–

˜

 ...............................

nuni dayanağı		            : 
........................................................................
.................

Takip iflâs yolu ile yapılmak-	
........................................................................
.................

ta ise müflisin alacağı kabul		
........................................................................
.................

veya reddettiği		      : 
........................................................................
.................

    İşbu aciz vesikası İcra ve İflas Kanununun (143), (251)
inci maddeleri gereğince alacaklı 

............................................’e verilmiştir.

(İİK m.143, 251)							   ....../......./.......... 

							    		   İcra Müdürü

							    		  Mühür ve İmza 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78