Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

             T.C.

      İSTANBUL

13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

		 

				ÖDEME MUHTIRASI

BORÇLU VE ADRESİ: 

                    

BORÇ MİKTARI     :  TL

		Yukarıda numarası yazılı olan dosyamızda tahakkuk eden ve
yazılı borç miktarnı işbu muhtıranın tarafınıza tebliğinden
itibaren ÜÇ GÜN içinde dosyamıza ödemeniz, borcun ödenmemesi
halinde menkul malarınızın borç kadarı İİK.nun 85.maddesi
gereğince haczedilecek İİK.88 madde gereği muhafaza altına
alınacak ve satılacaktır.Ayrıca yapılacak masraflar da borca ilave
edileceği hususu tarafınıza tebliğ ve ihtar olunur. AKTUALDAT
\@"t.MMMM.jjjj" 27.Nisan.2005 

Z.K.					İst.13.İcra Müdür yrd.