Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ÇANAKKALE 1. NOTERLİĞİ’NE

İHBAR EDEN :

Vekilleri :

MUHATAP :

İHBARIN KONUSU : 29.10.2012 tanzim, 26.12.2012 ödeme tarihli 15.000.-TL
bedelli bononun ödemesi konusunda ihbarnamedir.

AÇIKLAMALAR : Şirketiniz tarafından düzenlenerek, Akça Mühendislik Ltd.
Şti.’ne verilen ekte bir örneği sunulmuş 29.10.2012 tanzim, 26.12.2012
ödeme tarihli 15.000.-TL bedelli bono; müvekkilimiz şirketin bu
şirketten olan alacağına karşılık olmak üzere, tarafımıza verilmiştir.

Anılan bononun yetkili hamili olarak bedelinin tarafımıza ödenmesini
talep etmekteyiz.

İşbu ihbarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren yasal süre içinde
ödeme yapılmadığı taktirde; bononun tahsili amacıyla yasal yollara
başvurulacağını ihtaren ve ihbaren bildiririz.

  İhbar Eden

AKÇA MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Vekili:

AVUKAT ………

Sayın Noter; işbu ihbarnamenin bir örneğinin muhataba tebliğini, tebliğ
şerhini içerir bir örneğinin tarafımıza verilmesini ve bir örneğinin de
dairenizde saklanmasını talep ederiz. 02.01.2013

Eki: Bono örneği

  İhbar Eden

AKÇA MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Vekili:

AVUKAT ………