Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

           .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi ve
Bononun İptaliİstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Sunmuş olduğumuz satım sözleşmesi uyarınca, Müvekkilim
…,  davalı …’ den …/…/… tarihinde … adet … marka
masaüstü bilgisayar almış ve bedeli olan … TL.’nin …
TL.’sini peşin ve nakit para olarak ödemiş kalan kısmı içinde
…/…/… düzenleme …/…/… vade tarihli  …TL.’lik bono
vermiştir.



(noyu o anda yanında olmadığı gerekçesiyle daha sonra iade
edeceğini beyan etmiştir.

3-)  Ancak davalı …’ ye çekilen İhtara rağmen davalı, bonoyu
iade etmediği gibi … Bankası … şubesi aracılığıyla tahsile
koymuştur.

4-) Bu nedenlerle İhtiyati Tedbir Kararı verilmesi ve ayrıca
yukarıda belirtilen bononun iptali için  dava  açılması zorunlu
hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6762 S. K. m.
688, 669 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : …/…/…
tarihli satım sözleşmesi, Noterden çekilen protesto
örneği,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, bononun iptaline,
ödeme ve protesto işlemlerinin durdurulması konusunda öncelikle
ihtiyati tedbir kararının verilmesine, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.