Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                .......MAHKEMESİ'NE

Dosya No         :

 

Davacı             : Ad ve Soyad

                          Adres

 

Vekili               : Ad ve Soyad

                          Adres

 

Davalı             : Ad ve Soyad

                          Adres

 

Vekili               : Ad ve Soyad

                          Adres

 

Konu               : Dava dosyalarının birleştirilmesi

 

Deliller            : Her türlü yasal delil

 

 

Açıklamalar   :  1. Mahkemenizde…/… sayılı dosya ile tedbir nafakası
davası açmıştık. Bu dava derdest olup halen mahkemenizde görülmektedir.

                           2. Tarafları aynı olan boşanma davası da
açmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere tedbir nafakası davası, boşanma
davasının feri niteliğinde olup, bu iki dava birbiriyle bağlantılıdır.
Bu sebeple açmış olduğumuz davaların birleştirilmesini talep etmek
zorunluluğu doğmuştur.

                       

Sonuç ve İstem: Yukarda açıkladığımız nedenlerle, görülmekte olan söz
konusu davalar arasında sıkı bir bağlantı olması, her iki davanın da
mahkemenizde görüşülmesinden ötürü …/… sayılı dava dosyasının …/… sayılı
dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmesini saygıyla talep
ederiz.

 

Davacı