Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C.

ANKARA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

İTİRAZ EDEN 
3. ŞAHIS : ……………….. LTD. ŞTİ.

VEKİLİ :

BORÇLU : ………………. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ALACAKLI :
VEKİLİ : Av.

KONU : Birinci Haciz İhbarnamesine itiraz hakkında.

AÇIKLAMALAR

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu hakkında
gönderilen Birinci Haciz İhbarnamesi müvekkil şirkete 21/07/2015
tarihinde tebliğ edilmiştir. Süresi içerisinde aşağıda belirtilen
nedenlerden dolayı Birinci Haciz İhbarnamesine itiraz ediyoruz.

1. Dosyanız borçlusu; …………….. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Vergi No:
  …………………..)’nin şirketimiz cari hesabında alacağı bulunmamakta olup,
  henüz çözüm aşamasına gelmemiş nakit teminatı vardır.

2. Ayrıca dosyanızdan gönderilen Birinci Haciz İhbarnamesinden önce
  borçlu firma adına gelen ve şirketimiz kayıtlarına alınmış bulunan
  …………..Vergi Dairesi Başkanlığı-Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne
  ait 1 (Bir) adet haciz talimatı mevcut olup, borçlu şirketin
  şirketimizdeki nakit teminatının serbest kalması halinde
  Müdürlüğünüz dosyasından gönderilen Birinci Haciz İhbarnamesinin
  gereği yerine getirilecektir.

3. Birinci Haciz İhbarnamesine açıklanan nedenlerden dolayı
  itirazımızın kabulüne karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla

 İTİRAZ EDEN

 ……………………………. Ltd. Şti.

Vekili

 ---------------------------------------------------- ------------------
                            

 ---------------------------------------------------- ------------------

EKİ : Vekaletname Sureti ve Harç Makbuzu